Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Aktualności CSR

Poniżej znajduje się lista wydarzeń organizowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i odpowiedzialnego biznesu (CSR/RBC).

Czerwiec 2018

Konferencja pt. Odpowiedzialny biznes – odpowiedzialny rozwój. Należyta staranność w łańcuchach dostaw. Standardy i praktyka - 29 czerwca 2018 r., Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Konferencja odbędzie się 29 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Podczas konferencji omawiane będą zagadnienia związane z należytą starannością w łańcuchach dostaw oraz zostanie ogłoszona polska wersja językowa Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym.

Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w odpowiedzialnych łańcuchach dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym (the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector) zostały opublikowane przez OECD 8 lutego 2017 r. Dokument ten wprowadza dokładnie zdefiniowane pojęcie należytej staranności sformułowane zgodnie z Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

Należyta staranność nabiera coraz większego znaczenia w procesie współpracy przedsiębiorstw w odpowiedzialnych łańcuchach dostaw. Dlatego tak ważne jest, aby społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa zwracały uwagę na potencjalne ryzka, jakie mogą pojawiać się w ich łańcuchach dostaw. Analiza należytej staranności umożliwia przedsiębiorstwom identyfikację, zapobieganie, minimalizowanie oraz określanie sposobu reagowania na rzeczywiste i potencjalne negatywne skutki prowadzonej przez siebie działalności.

Więcej informacji nt. Wytycznych OECD dostępnych jest tutaj.

Program konferencji

 

Formularz zgłoszeniowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku  z i w celu przesyłania treści, wymiany informacji oraz obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: Administratorem danych jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4 (http://www.miir.gov.pl/strony/kontakt/ministerstwo/).

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): IOD@miir.gov.pl

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem .Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wypełnienie formularza: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wycofanie-zgody

Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności (http://www.miir.gov.pl/polityka-prywatnosci-i-wykorzystania-plikow-cookies-w-serwisach-internetowych-ministerstwa-inwestycji-i-rozwoju/) i akceptuję ją.

Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie.

Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

0+9=