Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej

Wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie pobudzania przedsiębiorczości.

Przykładowe pod tematy:

  • wypracowanie pogłębionej analizy i oferty inwestycyjnej dla obszaru rewitalizcji na potrzeby gospodarcze i we współpracy z podmiotami prywatnymi (diagnoza barier i potencjałów, wsparcie zewnętrznego eksperta inwestycyjnego);
  • współpraca i integracja działań ze specjalnymi strefami ekonomicznymi, strefami aktywności gospodarczej itp.;
  • opracowanie planu pozyskiwania i utrzymania podmiotów inwestujących w obszarze rewitalizacji (identyfikacja potencjałów, zachęty, narzędzia, warunki do działalności i rozwoju);
  • opracowanie koncepcji podnoszenia konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw funkcjonujących w obrębie obszaru rewitalizacji.