Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Żyrardów

Opis projektu

Złożoność i wielowątkowość, a także skala problemów związanych z procesem rewitalizacji przekracza możliwości finansowe wielu polskich miejscowości. Niezbędne jest wypracowanie modelowych procedur dotyczących finansowania, kompleksowych działań w oparciu nie tylko o środki własne, ale także o m.in. zawieranie partnerstw publiczno-prywatnych, angażowanie inwestorów prywatnych, w tym także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a przede wszystkim pracę i zaangażowanie osób z terenu rewitalizacji. Problemy zidentyfikowane w Żyrardowie są w znaczącym zakresie typowe dla miast „sierot” po przemyśle, który upadł w wyniku zmian ustrojowych.

W ramach projektu zaplanowano:

  • badania i działania społeczne dotyczące całości obszaru rewitalizacji oraz konieczne analizy dla wypracowania schematu finansowania rewitalizacji;
  • punktowe działania pilotażowe obejmujące wypracowanie finansowania oraz niezbędnych procedur (ekspertyz, analiz, projektów, programów) w procesach rewitalizacyjnych na konkretnych przykładach we współpracy z społecznością z obszaru, dotyczących budynku mieszkalnego, podwórka, ulicy;
  • wypracowanie skutecznego systemu zarządzania rewitalizacją.

Uniwersalność projektu oraz wypracowane efekty pozwolą na przeniesienie i zastosowanie podobnych działań w innych miastach. Modelowe rozwiązania dotyczące finansowania będą mogły służyć za „wzorzec” możliwy do replikowania. Wypracowany model działania będzie także propozycją rozwiązań, które powinny byc pomocne w przygotowywaniu programów i realizacji rewitalizacji.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej:

http://rewitalizacja.zyrardow.pl/