Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Włocławek

Opis projektu

Projekt zakłada opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji oraz przygotowanie narzędzi do utworzenia centrum rewitalizacyjnego. W ramach programu powstanie szczegółowa diagnoza oraz analiza zasadności wyznaczenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, możliwości wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zasady funkcjonowania funduszu wsparcia remontów z przewodnikiem remontowym dla inwestorów, system zachęt dla najemców lokali użytkowych w obszarze rewitalizowanym, katalog standardów mieszkaniowych i organizacji przestrzeni oraz program rozwoju przedsiębiorczości. Wszystkie dokumenty powstają przy udziale różnych podmiotów zaangażowanych w proces rewitalizacji m.in. poprzez udział w warsztatach i spotkaniach konsultacyjnych.

Ważne działania w ramach projektu obejmują powstanie Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości, w tym inkubator podmiotów ekonomii społecznej, punkt doradztwa prawno-zawodowego, realizujący z PUP programy szkoleń zawodowych dla osób o specjalnych potrzebach zamieszkałych na terenie rewitalizowanym. Centrum działać będzie w oparciu o opracowany program rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem działalności kawiarni obywatelskiej, która będzie przestrzenią komunikacji mieszkańców i podmiotów odpowiedzialnych za rewitalizację, służącą do badania potrzeb i oczekiwań, wypracowywania i konsultowania planowanych rozwiązań.

Elementem projektu jest także program budowania dobrego wizerunku obszaru, obejmujący m.in.:

  • program identyfikacji wizualnej oraz program rezydencjalny określający zasady działania, finansowania i wyłaniania artysty-rezydenta,
  • gazetę/portal dla Śródmieścia redagowane przy udziale społeczności lokalnej.

W ramach projektu przewiduje się także aranżację wolnej przestrzeni na plac zabaw oraz opracowanie dokumentacji technicznej i wykonawczej przebudowy jednego z obiektów w obszarze rewitalizacji. W obiekcie tym, poza centrum aktywizacji i przedsiębiorczości, mają powstać mieszkania dla uzdolnionych absolwentów kierunków technicznych, siedziba Lokalnej Grupy Działania i studio dla artystów pracujących w ramach programu rezydencjalnego. Rezydent będzie pracował z lokalną społecznością, a efektem będzie dzieło pozostające w przestrzeni obszaru.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej: 

http://rewitalizacja.wloclawek.eu/pl/