Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Słupsk

Opis projektu

W 2016 r. przystąpiono do drugiej odsłony działań rewitalizacyjnych Słupska. Rewitalizacja jest obecnie kluczowym sposobem na przywrócenie dotychczasowych lub nadanie nowych funkcji obszarom w częściach miast objętych wieloaspektowym kryzysem w wymiarach: społecznym, ekonomicznym, przestrzennym i technicznym. Wyznaczony został obszar, który wymaga szczególnej troski ze strony władz miasta, czyli Śródmieście, Stare Miasto i Podgrodzie, zamieszkane przez blisko 22,5 tys. osób.

Zakres planowanych prac obejmuje przede wszystkim stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych, w skład którego wejdą: nowe usługi opiekuńcze i specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania seniorów i osób niepełnosprawnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; wdrożenie teleopieki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą; utworzenie placówki wsparcia dziennego „Dom sąsiedzki”. Dodatkowo realizowanym przez placówkę zadaniem będzie włączanie lokalnych społeczności w bieżącą działalność, integrowanie pokoleń oraz kształtowanie więzi międzysąsiedzkich.

W placówce planuje się zatrudnienie kierownika i wychowawców, pracownicy przejdą specjalistyczne szkolenia, będą mogli korzystać z superwizji. Streetworkerzy w swojej pracy pedagogicznej korzystać będą z infrastruktury miejskiej powstałej m. in. w ramach rewitalizacji (np. ściana pokyta farbą tablicową do swobodnej wypowiedzi, która jednocześnie służyć może za ekran projekcyjny, plac do uprawiania parkouru, tor do jazdy na rolkach; utworzenie Psychologicznej Poradni Rodzinnej z mieszkaniem terapeutycznym dla rodzin biologicznych, jak i w ramach wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Więcej na temat projektu:

http://www.slupsk.pl/temat/rewitalizacja/modelowa-rewitalizacja-miast