Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Grajewo

Opis projektu

Projekt „ Rewitalizacja centrum Grajewa” obejmuje obszar w ścisłym centrum miasta (około 10 ha powierzchni, 1,2 proc. z 863 ha terenów zurbanizowanych), który zamieszkuje 650 mieszkańców, czyli ok. 3 proc. mieszkańców. Pomimo centralnego położenia, widoczne są liczne problemy obszaru, w tym degradacja tkanki miejskiej oraz wykluczenie społeczne i gospodarcze, co negatywnie wpływa na całe miasto.

Dla Miasta Grajewa priorytetem jest mieszkalnictwo, ponieważ na obszarze rewitalizacji przeważa zabudowa mieszkaniowa. Znaczna liczba budynków jest własnością miasta (20 komunalnych i 2 komunalno-własnościowe). Większość z nich nie była systematycznie remontowana, a infrastruktura techniczna budynków nie spełnia współczesnych standardów.

Aktualnie Miasto Grajewo jest na etapie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym przygotowywania szczegółowych analiz oraz programu aktywizacji społecznej. Będą one narzędziem partycypacji społecznej, co umożliwi mieszkańcom włączenie się w proces rewitalizacji. Dodatkowo w najbliższym czasie na obszarze rewitalizacji rozpoczną się planowane działania z zakresu mieszkalnictwa.