Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dobiegniew

Opis projektu

Projektowi towarzyszy powstająca strona internetowa Dobiegniewskiego Centrum Wiedzy Rewitalizacyjnej. Znaleźć tam można informacje związane z działaniami dotyczącymi realizacji projektu, jak również szeroko pojętej rewitalizacji w sferze przestrzenno-gospodarczej i społecznej.

W ramach programu rewitalizacji gmina, na podstawie badań i konsultacji społecznych, dokonała diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych. Określają one skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych w następujących obszarach: sfera społeczna - pomoc społeczna, wykluczenie społeczne, edukacyjna, niski poziom kapitału społecznego; sfera infrastrukturalna -  mieszkalnictwo i infrastruktura techniczna. Przeprowadzone zostaną akcje ankietowe i sondaże internetowe jako pogłębiona analiza czynników i zjawisk kryzysowych.

Strona projektu:

www.dobiegniew.pl/rewitalizacja