Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Dostępność Plus

Cele programu Dostępność Plus: swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentrujemy się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli. Program jest koordynowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

                                                                               dostepnosc_

Program Dostępność Plus - najważniejsze fakty

Program Dostępność Plus jest:

 • dla wszystkich, w tym szczególnie dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami,
 • działaniem wspólnym, ponadsektorowym, wymaga wspólnego wysiłku,
 • zaplanowany na wiele lat, zmiany wymagają czasu, ale też zmieniające się społeczeństwo będzie tych zmian coraz bardziej potrzebować,
 • kompleksowy, dotyka bardzo wielu ważnych sfer życia obywateli.

Program Dostępność Plus:

 • to pierwsza próba całościowego ujęcia tematu dostępności w Polsce,
 • nie generuje nowych kosztów, udoskonala już zaplanowane inwestycje,
 • powstał przy znaczącym współudziale środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Program wspiera przestrzeń dostępną dla wszystkich. Dla nas oznacza to powstanie: 

 • około 1 000 miejsc i budynków użyteczności publicznej, w których zniesiono bariery architektoniczne i komunikacyjne,
 • co najmniej 20% mieszkań wybudowanych w programie Mieszkanie Plus będzie dostępnych dla osób o szczególnych potrzebach,
 • stron internetowych wszystkich urzędów i instytucji dostępnych dla osób niewidomych i niesłyszących.

Możemy liczyć też na: 

 • likwidację barier i poprawę jakość już istniejącej przestrzeni publicznej w 100 gminach, zakup nowych autobusów i tramwajów, które będą dostępne dla osób o szczególnych potrzebach,
 • budowę nowych budynków publicznych, które  będą w pełni dostępne dla osób o szczególnych potrzebach,
 • systematyczna poprawę istniejącej infrastruktury i otoczenia (dworce, przystanki, parki, chodniki),
 • programy w TV dostępne dla osób niewidomych i niesłyszących (co najmniej połowa czasu antenowego telewizji publicznej).

Co wspieramy

8 obszarów: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja.

Architektura

Poprawa dostępności bloków, mieszkań, instytucji publicznych i otaczającej nas przestrzeni. Wszystkie nowe inwestycje budowlane będą spełniać warunki dostępności. Będą projektowane tak, aby każdy mógł z łatwością z nich korzystać. Dla istniejących budynków, pojawią się nowe możliwości ich modernizacji (na przykład montaż barierek, podjazdów, dźwigów, lekko otwierających się drzwi czy automatycznego oświetlenia). 

Transport

Wszystkie nowo zakupione autobusy, tramwaje i pociągi będą dostępne dla osób o szczególnych potrzebach. Działania dotyczą nie tylko pojazdów, ale również całej infrastruktury okołotransportowej. Planujemy sukcesywne modernizowanie dworców, przystanków, zajezdni, poczekalni, peronów i węzłów przesiadkowych.

Edukacja

Inwestycje, zakup wyposażenia i lepsza organizacja placówek oświatowych. Wyposażenie ich w sprzęt do nauczania np. niewidomych czy niesłyszących uczniów, lepsze oznaczenie pomieszczeń i korytarzy, kształcenie nauczycieli i przyszłych profesjonalistów. Przedszkola, szkoły i uczelnie staną się miejscami przyjaznymi wszystkim. Wiedza o dostępności pojawi się jako element programów nauczania w różnych zawodach np. architekt, urbanista czy programista.

Służba zdrowia

Poprawa dostępności architektonicznej przychodni oraz szpitali. Wyposażenie placówek w sprzęt ułatwiający komunikacje i poruszanie. W pierwszym nacisk położymy na ułatwienie kontaktu z osobą niesłyszącą  lub z zaburzeniami mowy. W drugim na swobodny dojazd do lekarza:  podjazdy, podnośniki i odpowiednie oznaczenia. Zmianie ulegną także procedury, aby uwzględniały różne potrzeby pacjentów. Dodatkowo pojawią się inwestycje w obszar telemedycyny.

Cyfryzacja

Wszystkie serwisy administracji rządowej staną się uniwersalnie dostępne. Zależy nam, by każdy obywatel mógł wybrać sposób załatwienia sprawy urzędowej. Uregulowana zostanie także kwestia obowiązku nadawców programów telewizyjnych. Chodzi o zapewnienie dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz obowiązku dystrybuowania dostępnych filmów.

Usługi

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości skorzystania z usług powszechnych (komunikacja, poczta, transport, zakupy) – także w wersji on-line. Zwiększenie dostępu do aktywnego wypoczynku, kontaktu z kulturą i kontaktów społecznych. Zadbamy o poprawę dostępności obiektów turystycznych, sportowych, terenów rekreacyjnych (plaże, parki, place zabaw), zabytków i miejsc kultury (teatry, kina, galerie).

Konkurencyjność przedsiębiorstw

Budowa zaplecza badawczego dla różnych gałęzi przemysłu. Zależy nam na poszukiwaniu najbardziej funkcjonalnych i ergonomicznych rozwiązań dla produktów i usług. Utworzenie 5 centrów testujących, w których firmy będą mogły przetestować pomysły na produkty oraz centrów prezentacji produktów dla potencjalnych nabywców, inwestorów i klientów. Wspierane będą także przedsiębiorstwa we wprowadzaniu na rynek nowych produktów.

Koordynacja

Zapewnienie ośrodka koordynującego, którego zadaniem będzie tworzenie polityki państwa i zarządzanie procesami w zakresie poprawy dostępności. Program zakłada przygotowanie odrębnej, horyzontalnej ustawy o dostępności. Jej celem będzie stworzenie podstaw prawnych dla efektywnego wdrażania dostępności. Niezależnie od zmian w prawie krajowym - niezbędna jest zmiana mentalności. By to zrobić konieczna jest szeroka edukacja społeczna podnosząca świadomość i kształcenie różnych grup zawodowych w praktycznym zastosowaniu uniwersalnego projektowania.

Program Dostępność Plus - projekt skierowany do konsultacji (PDF 857 KB)

Program Dostępność Plus - projekt przetłumaczony na język migowy

Obejrzyj film o Programie Dostępność Plus (wersja z napisami i audiodeskrypcją)

Partnerstwo na rzecz dostępności

Chcemy, aby Program Dostępność Plus był realizowany w szerokim partnerstwie z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami oraz seniorami. Stąd właśnie wynika idea wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest Partnerstwo na Rzecz Dostępności.

Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystego podpisania partnerstwa na rzecz dostępności
Fot. B.Kosiński/ MIiR

Uroczyste podpisanie Partnerstwa odbyło się 23 kwietnia 2018 r. w Centrum Nauki Kopernik. Relacja z wydarzenia

Partnerstwo na rzecz dostępności (PDF 369 KB)

Lista sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności (PDF 203 KB)

Sygnatariusze dokumentu będą kierować się ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążyć do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.  Lista sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności jest otwarta. Zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy i podpisania dokumentu.

Źródła finansowania Programu Dostępność Plus

Wartość inwestycji przyczyniających się do realizacji Programu wyniesie w perspektywie 2018-25 ok. 23 mld zł. Źródłami finansowania są fundusze europejskie, tzw. fundusze norweskie i EOG oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON).

Skala inwestycji jest duża, ale nie spowoduje istotnego obciążenia dla budżetu kraju czy samorządów gdyż Program został zaplanowany na kilka najbliższych lat. Impuls budżetowy z jakiego Polska korzysta w ramach europejskiej polityki spójności jest doskonałą okazją do zaprojektowania lepszego, bardziej przyjaznego otoczenia dla nas wszystkich.

Ciekawe publikacje

Zachęcamy również do odwiedzenia portali, poświęconych tematyce osób z niepełnosprawnością:

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Inwestycje dla wszystkich - wyniki audytu projektów architektonicznych, transportowych i informatycznych.