Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Adam Hamryszczak - Podsekretarz Stanu

Życiorys

18 stycznia 2018 r. powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

30 listopada 2015 r. powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Pracował w Archiwum Państwowym w Rzeszowie. Od 2008 r. związany z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, początkowo z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości. Następnie pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, a od od lipca 2014 r. dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Uzyskał tytuł licencjata w zakresie administracji na Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu. Ukończył studia magisterskie prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz uzyskał tytuł magistra administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

28 maja 2015 r. został powołany w skład Zespołu Zadaniowego ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.

Zna język angielski i niemiecki.

Pobierz zdjęcia

  1. Zdjęcie 1 (JPG 6 MB)
  2. Zdjęcie 2 (JPG 5 MB)
  3. Zdjęcie 3 (JPG 13 MB)