Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej

Dyrektor: Monika Kusina-Pycińska

tel. 22 273 78 70

fax 22 273 89 49

e-mail: sekretariatDEM@miir.gov.pl

 

Zadania departamentu

Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej odpowiada za:

  1. prowadzenie spójnej europejskiej i międzynarodowej polityki dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa;
  2. koordynację współpracy członków kierownictwa Ministerstwa z KE, PE i innymi instytucjami UE oraz krajem sprawującym prezydencję w UE;koordynację spraw związanych z członkostwem w UE w ramach Ministerstwa, w tym wypracowywania stanowiska Polski w sprawach wynikających z kompetencji Ministra na poziomie Rady Europejskiej, Rady UE, Komitetu Stałych Przedstawicieli oraz uzgadnianie i akceptowanie instrukcji wyjazdowych na posiedzenia Rady UE, organów pomocniczych KE i Rady UE oraz Komisji PE;
  3. wykorzystanie współpracy w ramach UE dla realizacji polityki spójności, strategii rozwoju kraju, wzrostu konkurencyjności, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz efektywnego zarządzania FE;
  4. monitorowanie transpozycji prawa UE i monitorowanie prowadzonych przez KE postępowań w związku z brakiem transpozycji lub nieprawidłową transpozycją przepisów UE, a także postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i Trybunałem EFTA;
  5. koordynację i realizację w zakresie właściwości Ministerstwa procesu legislacyjnego wynikającego z obowiązku transpozycji dyrektywy w sprawie dostępności produktów i usług do polskiego porządku prawnegonadzór merytoryczny nad działalnością wydziału nadzorowanego przez Ministra w Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli.