Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Departament Regionalnych Programów Operacyjnych

Dyrektor: Piotr Zygadło

Zastępca dyrektora: Marta Leśniak

Zastępca dyrektora: Michał Ptaszyński

tel. 22 273 78 50

fax 22 273 89 16

e-mail: sekretariatDRP@miir.gov.pl

 

Zadania departamentu

Departament Regionalnych Programów Operacyjnych odpowiada za:

  1. wykonywanie zadań Ministra jako Instytucji Koordynującej NSRO i Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej UP w zakresie 16 RPO;
  2. koordynację i monitorowanie realizacji instrumentów rozwoju regionalnego i instrumentów terytorialnych, w tym kontraktu wojewódzkiego i terytorialnego, zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz udział w koordynacji realizacji instrumentów w zakresie wspierania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwach;
  3. wypracowywanie mechanizmów koordynacji wsparcia w ramach 16 RPO, z uwzględnieniem krajowych programów operacyjnych oraz innych instrumentów krajowych, w szczególności w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości.