Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Departament Promocji Funduszy Europejskich

Dyrektor: Agnieszka Clarey

Zastępca dyrektora: Anna Wywigacz

Zastępca dyrektora: Robert Sidorowicz

tel. 22 273 74 00

fax 22 273 89 05

e-mail: sekretariatDIP@miir.gov.pl

 

Zadania departamentu

Departament Promocji Funduszy Europejskich odpowiada za:

  1. realizację zadań wynikających z pełnienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego funkcji Instytucji Koordynującej NSRO oraz Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej UP w obszarze informacji i promocji, w tym zarządzanie architekturą informacji serwisów internetowych poświęconych Funduszom Europejskim (FE);
  2. opracowywanie planów i harmonogramów oraz realizację działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących FE, we współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie i wdrażanie FE, a także za ich monitorowanie;
  3. współpracę z mediami w zakresie informacji i promocji FE;
  4. prowadzenie spraw wynikających z koordynacji i nadzoru nad Siecią Punktów Informacyjnych FE oraz nadzór nad Centrum Projektów Europejskich w zakresie zadań realizowanych na rzecz Sieci Punktów Informacyjnych FE;
  5. prowadzenie innych działań informacyjno-promocyjnych na rzecz Ministerstwa.