Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Departament Programów Ponadregionalnych

Dyrektor: Małgorzata Wierzbicka

Zastępca dyrektora: Agneta Bukowska

Zastępca dyrektora: Magdalena Jasińska

tel. 22 273 82 01

fax 22 273 89 14

e-mail: sekretariatDPP@miir.gov.pl

 

Zadania departamentu

Departament Programów Ponadregionalnych odpowiada za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020. 

 

Podstawa prawna

Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju