Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Departament Programów Infrastrukturalnych

Dyrektor: Jarosław Orliński

Zastępca dyrektora: Barbara Baka

Zastępca dyrektora: Paweł Szwajgier

Zastępca dyrektora: Marcin Szymański

Zastępca dyrektora: Anna Tołubińska

Zastępca dyrektora: Małgorzata Zielińska

tel. 22 273 77 01

fax 22 273 89 09

e-mail: sekretariatDPI@miir.gov.pl

 

Zadania departamentu

Departament Programów Infrastrukturalnych odpowiada za:

  1. realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IiŚ 2007-2013) i Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), Instytucji Zarządzającej „Strategią wykorzystania Funduszu Spójności 2004-2006” oraz organu wdrażającego instrument „Łącząc Europę” w sektorze transportu; 
  2. prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w ramach PO IiŚ 2007-2013 i PO IiŚ 2014-2020, w tym także przez wypełnianie funkcji Punktu kontaktowego do spraw pomocy publicznej w zakresie PO IiŚ 2014-2020.