Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Departament Prawny

Dyrektor: Dorota Chlebosz

tel. 22 273 75 51

fax 22 273 89 12

e-mail: sekretariatDP@miir.gov.pl

 

Zadania departamentu

Departament Prawny odpowiada za:

  1. obsługę prawną Ministra w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej rozwój regionalny oraz budownictwo; 
  2. wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi i powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz trybunałami, w tym podejmowanie działań z zakresu cywilnego postępowania egzekucyjnego, a także reprezentowanie Ministra przed organami administracji publicznej, organami ścigania oraz organami egzekucyjnymi, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez komórki organizacyjne;
  3. koordynację procesu legislacyjnego lub wspomaganie jego prowadzenia, w tym opracowywanie, pod względem prawnym i redakcyjnym, projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw oraz współudział w przygotowaniu i redagowaniu projektów aktów normatywnych inicjowanych przez właściwe komórki organizacyjne;
  4. przygotowywanie i monitorowanie rozwiązań systemowych w zakresie procedury odwoławczej w procesie wydatkowania środków europejskich;
  5. opiniowanie, jako komórka wiodąca, projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, w zakresie rozwoju regionalnego, nieobjętych właściwością żadnej komórki organizacyjnej, i przygotowywanie projektu stanowiska Ministra.