Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Dyrektor departamentu: Lilianna Bogusz

Zastępca dyrektora: Michał Piwowarczyk

tel. 22 273 79 50

fax 22 273 89 15

e-mail: sekretariatDPA@miir.gov.pl

 

Zadania departamentu

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego odpowiada za:

  1. realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777), prowadzenie Platformy PPP, stworzenie i aktualizację kompleksowej bazy danych oraz monitorowanie wszystkich działań w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanych na terenie kraju; 
  2. realizację zadań na rzecz UP w zakresie projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód i hybrydowych oraz zadań związanych z koordynacją współpracy z inicjatywę JASPERS; 
  3. koordynację przygotowania i monitoringu realizacji strategicznych projektów rządowych;
  4. koordynację Planu Inwestycyjnego dla Europy, zwanego „Planem Junckera”, w Polsce w zakresie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz współpracy z Europejskim Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskim Portalem Projektów Inwestycyjnych