Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Departament Orzecznictwa

Dyrektor: Marek Gruszczyński

Zastępca dyrektora: Monika Jędrzejewska

tel. 22 522 54 00

fax 22 522 54 07

e-mail: sekretariatDO@miir.gov.pl

Zadania departamentu

Departament Orzecznictwa odpowiada za prowadzenie indywidualnych postępowań administracyjnych dotyczących gospodarki nieruchomościami, z wyłączeniem postępowań administracyjnych prowadzonych przez Departament Gospodarki Nieruchomościami. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

  1. prowadzenie w trybie odwoławczym i nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących przejęcia lub wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;
  2. prowadzenie w trybie odwoławczym i nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących regulacji praw do nieruchomości oraz odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości;
  3. prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia od ministra odszkodowania w zakresie określonym w pkt 1 i 2;
  4. wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowoadministracyjnych i przed sądami powszechnymi w sprawach, o których mowa w pkt 1-3;
  5. prowadzenie spraw z zakresu informacji publicznej o zgłoszonych wnioskach reprywatyzacyjnych oraz wydawanie zaświadczeń w tych sprawach.

Jak uzyskać informację o postępowaniach w Departamencie Orzecznictwa:

  • telefonicznie - 22 522 54 01,
  • pocztą elektroniczną - orzecznictwo@mi.gov.pl,
  • podczas wizyty w ministerstwie - pon. i śr., 10:00-16:00, ul. Chałubińskiego 4/6.

Numer 22 522 54 01 podzielony jest na 3 linie. Pracownicy ministerstwa odbierają połączenia na bieżąco, jednak ze względu na duże zainteresowanie uzyskaniem informacji o postępowaniach, linia może być zajęta. Ograniczenia centrali telefonicznej pozwalają "wprowadzić" do kolejki osób oczekujących na połączenie 4 osoby. W przypadku gdy wszyscy pracownicy infolinii prowadzą rozmowę, osoby te usłyszą komunikat głosowy o tym, że wszystkie linie są zajęte. Kolejne osoby (piąta i następne), które będą próbowały połączyć się z numerem, usłyszą sygnał zajętości (zależny od operatora). Prosimy o wyrozumiałość.

Sprawy odwoławcze od decyzji ustalających odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele realizacji inwestycji infrastrukturalnych zostały przekazane do Departamentu Lokalizacji Inwestycji