Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Departament Mieszkalnictwa

Dyrektor: Marcin Błach

Zastępca dyrektora: Eliza Chojnicka

Zastępca dyrektora: Alicja Ogonowska

tel. 22 522 53 00

fax 22 522 53 04

e-mail: sekretariatDM@miir.gov.pl

Zadania departamentu

Departament Mieszkalnictwa odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie opracowywania, wdrażania i obsługi programów polityki mieszkaniowej państwa oraz prowadzi sprawy z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym ochrony praw lokatorów i polityki czynszowej, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz działalności spółdzielni mieszkaniowych. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

  1. prowadzenie spraw w zakresie programów i strategii rządowych obejmujących problematykę mieszkaniową;
  2. wdrażanie i realizacja instrumentów wpierających budownictwo mieszkaniowe oraz remonty i termomodernizację zasobów mieszkaniowych;
  3. współpraca z BGK w zakresie finansowania budownictwa czynszowego, Funduszu Termomodernizacji i Remontów, Funduszu Dopłat oraz finansowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
  4. współpraca z bankami w zakresie pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych;
  5. przygotowywanie rozwiązań systemowych w zakresie ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz utrzymania czystości i porządku w gminach, z wyłączeniem gospodarowania odpadami komunalnymi;
  6. realizacja zadań kontrolnych ministra dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, w tym prowadzenie postępowa wyjaśniających w sprawach o naruszenie prawa i niegospodarność spółdzielni oraz dokonywanie oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności spółdzielni mieszkaniowych.