Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Departament Lokalizacji Inwestycji

Dyrektor: Bartłomiej Szcześniak

Zastępca dyrektora: Magdalena Słysz-Wasiura

Zastępca dyrektora: Jarosław Kapłon

tel. 22 522 52 00

fax 22 522 52 03

e-mail: sekretariatDLI@miir.gov.pl

Zadania departamentu

Departament Lokalizacji Inwestycji odpowiada za prowadzenie w trybie odwoławczym i nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących lokalizacji inwestycji, zezwoleń i pozwoleń na realizację inwestycji, a także ustalenia odszkodowań, wynikających z tych postępowań. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

  1. prowadzenie w trybie odwoławczym i nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących lokalizacji inwestycji, zezwoleń i pozwoleń na realizację inwestycji, a także ustalenia odszkodowań, wynikających z tych postępowań;
  2. prowadzenie w trybie nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej;
  3. prowadzenie w trybie odwoławczym oraz nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Jak uzyskać informację w Departamencie Lokalizacji Inwestycji:

  • telefonicznie: w sprawach dotyczących decyzji zezwalających (pozwalających) na lokalizację inwestycji - pod numerem telefonu 22 522 52 00
  • w sprawach dotyczących postępowań odszkodowawczych – pod numerem telefonu 22 522 50 00
  • osobiście: wtorki, czwartki i piątki w godz. 9.30 – 16.00 po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną lub poprzez e-mail wysłany na adres: sekretariatDLI@mi.gov.pl