Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej

Dyrektor: Radosław Antoszek

Zastępca dyrektora: Grzegorz Żmuda

Zastępca dyrektora: Katarzyna Kromke-Korbel

tel. 22 273 79 04

fax 22 273 89 10

e-mail: sekretariatDKF@miir.gov.pl

 

Zadania departamentu

Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej odpowiada za:

  1. wykonywanie zadań w zakresie koordynacji wdrażania funduszy polityki spójności w Polsce, i w tym zakresie realizuje zadania wynikające z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Koordynującej NSRO i Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej UP; 
  2. koordynację prac związanych z definiowaniem założeń biznesowych, sporządzaniem wymagań i ich weryfikacją w procesie testów akceptacyjnych, koordynację wdrożenia oraz administrowaniem na poziomie aplikacyjnym systemami informatycznymi KSI SIMIK 07-13 i CST;
  3. udostępnianie innym podmiotom danych osobowych w ramach zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”;
  4. zapewnienie obsługi prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy UE;
  5. koordynację udziału przedstawicieli strony polskiej w Komitecie Koordynacyjnym Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych przy KE.