Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Biuro Komunikacji

Dyrektor: Stanisław Krakowski

tel. 22 273 85 10

fax 22 693 40 09

e-mail: sekretariatBKM@miir.gov.pl

 

Zadania biura

Biuro Komunikacji odpowiada za:

  1. prowadzenie, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi, polityki informacyjnej Ministerstwa, w tym koordynowanie kontaktów z mediami, oraz zapewnienie obsługi medialnej członkom kierownictwa Ministerstwa;
  2. koordynację funkcjonowania systemu identyfikacji wizualnej Ministerstwa;
  3. zarządzanie architekturą informacji BIP Ministerstwa, stronami: mr.gov.pl, obywatel.gov.pl i innymi stronami internetowymi Ministerstwa, z wyłączeniem tematycznych stron internetowych, za zarządzanie którymi odpowiadają właściwe komórki organizacyjne, oraz koordynowanie publikacji Ministerstwa w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej i portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego;
  4. informowanie o działaniach realizowanych w obszarze komunikacji wewnętrznej z wykorzystaniem dostępnych środków i kanałów informacji oraz przygotowanie przeglądów prasy dla członków kierownictwa Ministerstwa i pracowników;
  5. koordynację spraw związanych z przyznawaniem patronatów dla organizowanych wydarzeń oraz udziału w komitetach honorowych.