Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Departament Gospodarki Nieruchomościami

Dyrektor: Małgorzata Kutyła

Zastępca dyrektora: Edyta Lubaszewska

Zastępca dyrektora: Bogusława Załęska

Zastępca dyrektora: Rafał Rostkowski

tel. 22 522 51 50

fax 22 522 51 54

e-mail: sekretariatDGN@miir.gov.pl

Zadania Departamentu

Departament Gospodarki Nieruchomościami odpowiada za:

  1. opracowywanie rozwiązań systemowych i propozycji przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, wyceny nieruchomości oraz rodzinnego ogrodnictwa działkowego, w tym opracowywanie polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz planu realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami;
  2. realizację zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w zakresie:
  • gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub przedmiot praw przysługujących Skarbowi Państwa, w tym wykonywanie uprawnień Skarbu Państwa,
  • nadzoru nad Krajowym Zasobem Nieruchomości,
  • działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, w tym:

-     prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowoadministracyjnych,

-     ustalanie standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych i monitorowanie rynku nieruchomości,

-     prowadzenie centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych,

-     współpraca z organizacjami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości,

-     prowadzenie postępowań w sprawach wydania Europejskiej Legitymacji Zawodowej dla pośredników w obrocie nieruchomościami,

-     realizowanie obowiązków oraz zadań wynikających z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650);

3. zapewnienie obsługi:

a)     Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej,

b)    Komisji Odpowiedzialności Zawodowej,

c)     Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości.