Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Departament Budżetu Rozwoju

Dyrektor: Marek Kalupa

Zastępca dyrektora: Jadwiga Romaszko

Zastępca dyrektora: Janina Siek

Zastępca dyrektora: Marcin Sobczyński

tel. 22 273 73 50

fax 22 273 89 04

e-mail: sekretariatDBR@miir.gov.pl

 

Zadania departamentu

Departament Budżetu Rozwoju odpowiada za:

  1. realizację zadań dysponenta części budżetowej 34 – Rozwój regionalny, w tym planowanie i realizację budżetu, prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej, obsługę finansowo-księgową oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
  2. prowadzenie spraw ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie finansowania z budżetu programów operacyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i bezzwrotnej pomocy państw członkowskich EFTA;
  3. prowadzenie spraw obsługi finansowo-księgowej środków na rachunkach programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013 (EISP) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020 (EIS) oraz ewidencji księgowej wydatków certyfikowanych w ramach programów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i bezzwrotnej pomocy państw członkowskich EFTA.