Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Biuro Polityki Bezpieczeństwa

Dyrektor: Jacek Orzeł

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych: Jacek Orzeł

tel. 22 273 85 40

fax. 22 273 89 20

e-mail: sekretariatBPB@miir.gov.pl

Zadania biura

Biuro Polityki Bezpieczeństwa odpowiada za:

  1. realizację spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obronnością, bezpieczeństwem państwa, obroną cywilną w działach administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny;
  2. koordynację spraw z zakresu bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem, ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie, w tym obsługę Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych;
  3. koordynację spraw związanych z ochroną danych osobowych w Ministerstwie, w tym obsługę Inspektora Ochrony Danych, z wyłączeniem realizacji zadań w zakresie krajowych i regionalnych programów operacyjnych oraz międzynarodowych Programów Współpracy, przypisanych pełnomocnikom do spraw ochrony danych osobowych w ramach tych programów oraz z wyłączeniem systemów informatycznych stosowanych w Ministerstwie do przetwarzania danych osobowych.

W strukturze Biura Polityki Bezpieczeństwa funkcjonuje Kancelaria Tajna.

W strukturze Biura Polityki Bezpieczeństwa znajduje się funkcjonalnie niezależne i wyodrębnione Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych, realizujące zadania w zakresie ochrony danych osobowych określone w RODO.