Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw

tel. 22 273 87 30

Zadania Biura

Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw odpowiada za obsługę Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie realizacji zadań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1929 oraz z 2018 r. poz. 322), wpływających na warunki wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym: 

  1. koordynację działań w zakresie przygotowania projektu strategii i planu działań Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
  2. promocję i informację w zakresie działań i zadań Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
  3. przygotowywanie analiz, ocen i wniosków oraz projektów dokumentów związanych z realizacją zadań Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.