Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Dyrektor: Michał Siestrzencewicz-Kuczuk

tel. 22 273 87 30

Zadania Biura

Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw odpowiada za obsługę Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie:

  1. realizacji zadań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1929 oraz z 2018 r. poz. 322), wpływających na warunki wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym: koordynację działań w zakresie przygotowania projektu strategii i planu działań Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, promocję i informację w zakresie działań i zadań Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw,    przygotowywanie analiz, ocen i wniosków oraz projektów dokumentów związanych z realizacją zadań Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
  2. realizacji zadań ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212) oraz przepisach wydanych na podstawie tej ustawy.