Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Dyrektor: Adam Piotrowski

e-mail: sekretariatBP@miir.gov.pl

 

Zadania biura

Biuro odpowiada za prowadzenie spraw określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2116, z późn. zm.) oraz art. 12a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.), a w szczególności za:

  1. obsługę Pełnomocnika w zakresie wykonywania uprawnień Skarbu Państwa w stosunku do operatorów przesyłowych systemu gazowego i elektroenergetycznego oraz PERN S.A., a także w stosunku do innych podmiotów sektora infrastruktury energetycznej;
  2. prowadzenie i koordynację prac Pełnomocnika związanych z przygotowaniem analiz i koncepcji ekonomicznych, prawnych i strategicznych oraz projektów aktów prawnych i projektów innych dokumentów rządowych, w tym dokumentów o charakterze strategicznym związanych z zadaniami Pełnomocnika, w tym dotyczących działalności podmiotów sektora infrastruktury energetycznej;
  3. organizację i obsługę współpracy międzynarodowej Pełnomocnika.