Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Departament Kontroli

Dyrektor: Karol Kwiatkowski

tel. 22 273 88 12

fax 22 693 41 00

e-mail: sekretariatDKN@miir.gov.pl

 

Zadania departamentu

Departament Kontroli odpowiada za:

  1. realizację zadań związanych z kontrolą wewnętrzną w Ministerstwie,  kontrolą organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz kontrolą fundacji, dla których Minister jest ministrem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
  2. koordynację organizacji kontroli zewnętrznych prowadzonych w Ministerstwie przez organy kontrolne;
  3. koordynację rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji;
  4. wsparcie zarządzania ryzykiem w Ministerstwie.

W strukturze Departamentu Kontroli znajduje się funkcjonalnie niezależna i wyodrębniona komórka Audytu Wewnętrznego, realizująca zadania w zakresie audytu wewnętrznego, w celu wspierania Ministra w realizacji celów i zadań oraz zapewniająca obsługę organizacyjną komitetu audytu.