Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Biuro Administracyjne

Dyrektor: Tomasz Kowalczyk

Zastępca dyrektora: Waldemar Kuczmierowski

tel. 22 693 58 91

fax 22 693 40 90

e-mail: sekretariatBA@miir.gov.pl

 

Zadania biura

Biuro Administracyjne odpowiada za:

  1. realizację zadań administracyjno-logistycznych w obszarze zapewnienia sprawnego funkcjonowania Ministerstwa;
  2. gospodarowanie mieniem Ministerstwa;
  3. prowadzenie kancelarii głównej oraz archiwum zakładowego Ministerstwa;
  4. zapewnienie bezpieczeństwa na terenie nieruchomości będących w trwałym zarządzie Ministerstwa, w szczególności ochronę przeciwpożarową oraz ochronę osób i mienia.

W strukturze Biura Administracyjnego znajduje się wyodrębniona komórka do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, realizująca zadania w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.