Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowe partnerstwa w ramach Agendy Miejskiej dla Unii Europejskiej – zaproszenie do aplikowania

Komisja Europejska uruchomiła nabór partnerów do nowych sieci tematycznych Agendy Miejskiej dla Unii Europejskiej

Swoją kandydaturę mogą zgłaszać państwa członkowskie oraz miasta i regiony z państw członkowskich UE, w tym konsorcja miast i organizacje miejskie.

Nabór prowadzony jest do dwóch sieci:

 • Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej (ang. „security in public space”)
 • Kultura i dziedzictwo kulturowe (ang. „culture and cultural heritage”)

Szczegółowe informacje nt. procedury aplikacyjnej można uzyskać tutaj. Podmioty reprezentujące poziom miejski lub regionalny, powinny w swojej aplikacji on-line wskazać instytucję, z której ramienia będą nominowani. Jeżeli podmiot wskaże państwo członkowskie (Polskę), informacja nt. zgłoszenia zostanie przekazana do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do akceptacji.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: miasta@miir.gov.pl.

Agenda Miejska dla Unii Europejskiej została zainicjowana w 2016 poprzez przyjęcie tzw. Paktu Amsterdamskiego. Jest to dobrowolna sieć współpracy pomiędzy partnerami z całej Europy, której celem jest wypracowanie rozwiązań i rekomendacji dla usprawnienia polityki unijnych w obszarze miejskim oraz wzmocnienia rozwoju miast w Europie.

W ramach Agendy Miejskiej funkcjonuje dotychczas 12 sieci tematycznych tj.:

 1. Miejsca pracy i umiejętności w lokalnej gospodarce, 
 2. Ubóstwo miejskie,
 3. Mieszkalnictwo,
 4. Integracja migrantów i uchodźców,
 5. Zrównoważone użytkowanie gruntów i rozwiązania oparte na środowisku naturalnym,
 6. Gospodarka o obiegu zamkniętym,
 7. Przystosowanie do zmian klimatycznych,
 8. Przemiany energetyczne,
 9. Mobilność miejska,
 10. Jakość powietrza,
 11. Cyfryzacja
 12. Innowacyjne i odpowiedzialne zamówienia publiczne,

W ramach sieci współpracują ze sobą reprezentanci państw członkowskich, miast
i regionów, a także organizacji i innych podmiotów na szczeblu europejskim związanych z rozwojem miast (np. URBACT, Eurocities).