Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wniosek o strategię karpacką trafi do instytucji UE

 • Dzięki podpisanej w Krynicy Zdrój Deklaracji Karpackiej, Strategia Karpacka ma szansę stać się unijną strategią makroregionalną.
 • Zainicjowana przez Polskę praca nad projektem uzyskała poparcie krajów regionu podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Korzyści ze strategii karpackiej dla regionów i Unii Europejskiej

Deklarację Karpacką podpisali 5 września 2018 roku:

 • minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński,
 • węgierski wicepremier i minister finansów Mihaly Varga,
 • pierwszy wicepremier i minister rozwoju gospodarczego oraz handlu Ukrainy Stepan Kubiw
 • słowacka dyrektor generalna w gabinecie wicepremiera ds. inwestycji i informatyzacji w Ministerstwie Finansów Denisa Žiláková

Dokument umożliwi skierowanie wniosku o rozpoczęcie prac nad Strategią Karpacką do instytucji UE.

"Deklaracja Karpacka otwiera Strategii Karpackiej drzwi do uzgodnień na forum Unii Europejskiej" – stwierdził minister Jerzy Kwieciński.

Strategia Karpacka będzie dokumentem, który pozwoli na ściślejszą współpracę państw regionu w różnych obszarach. Docelowo ma stać się unijną strategią makroregionalną, co oznacza, że powstanie po uzgodnieniach pomiędzy Komisją Europejską a zainteresowanymi państwami. Polska jest autorem projektu strategii.

Minister Kwieciński ocenił, że głównym celem strategii jest zmiana sposobu postrzegania Karpat, dziś widzianego jako makroregion peryferyjny.

"Karpaty łączą różne regiony i państwa na wielu płaszczyznach: geograficznej, etnologicznej, kulinarnej, przyrodniczej, historycznej, turystycznej. Trzeba tylko te porozrzucane puzzle uporządkować i stworzyć platformę współpracy. Tym właśnie będzie Strategia Karpacka" – powiedział Kwieciński

Strategia będzie kłaść nacisk na zrównoważony, zielony i spójny rozwój regionu. Przykładowymi projektami, które mogły być realizowane w ramach strategii są: Via Carpathia, wsparcie rozwoju infrastruktury turystycznej, promocja tradycyjnych produktów regionalnych

Korzyści z przyjęcia Strategii Karpackiej to między innymi:

 • dostęp do dedykowanych środków w budżecie UE,
 • nowy impuls dla współpracy w zakresie inwestycji,
 • „szyte na miarę” rozwiązania dla regionu.

Co dalej z projektem strategii karpackiej

Podpisanie deklaracji daje możliwość wystąpienia o rozpoczęcie prac nad przygotowaniem makroregionalnej strategii dla Karpat na forum UE, a w dalszej perspektywie stworzenie konkretnych programów i projektów rozwojowych dla tych terenów. Do grona sygnatariuszy będą mogły dołączyć też inne kraje, na terenie których leżą Karpaty. W Polsce strategią karpacką objęte byłyby regiony geograficznie przynależące do Karpat, czyli województwa podkarpackie i małopolskie.

Europejskie strategie makroregionalne

Strategia karpacka ma szansę stać się 5 strategią makroregionalną UE i drugą górską (po strategii alpejskiej). Takie strategie to ważny element europejskiej współpracy terytorialnej w UE. Strategia karpacka wzmacniałaby współpracę w osi północ-południe jednocześnie będąc częścią inicjatywy Trójmorza.Aktualnie UE ma 4 strategie makroregionalne:

 • Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (2009),
 • Strategia UE dla Regionu Dunaju (2011),
 • Strategia UE dla Regionu Adriatycko-Jońskiego (2014),
 • Strategia UE dla Regionu Alpejskiego (2015).