Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Trwają kontrole budowlane escape roomów

  • Trwają kontrole nadzoru budowlanego obiektów, w których mieszczą się tzw. escape roomy.
  • Działania prowadzone przez nadzór budowlany dotyczą kontroli jakie właściciele i zarządcy powinni prowadzić w swoich budynkach w zakresie bezpieczeństwa budynków.
"Kontrole są prowadzone w całym kraju. Zobowiązalismy wszystkich wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, żeby przedstawili nam w najbliższych dniach raporty ze swoich województw" - mówił minister Jerzy Kwieciński.

Norbert Książek główny inspektor nadzoru budowlanego mówił o zakresie sprawdzenia. Inspektorzy nadzoru sprawdzają spełnienie obowiązków wynikających z prawa budowlanego, w tym kontroli stanu technicznego budynków.

"Kontrole trwają od soboty, pracownicy nadzoru budowlanego sprawdzają stan techniczny budynków, a także dochowanie ciążących na nich obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego dotyczących kontroli okresowych budynków" - mówił Norbert Książek.

minister Jerzy Kwieciński i główny inspektor nadzoru budowlanego Norbert Książek na tle napisu kontrole budowlane po tragicznym pożarze w Koszalinie

Trwają kontrole nadzoru budowlanego obiektów, w których mieszczą się tzw. escape roomy

5 stycznia Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się do wojewódzkich, a za ich pośrednictwem do powiatowych organów nadzoru budowlanego o przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych, w których mieszczą się lokale wykorzystywane na działalność tzw. escape roomów.

Kontrole prowadzone przez organy nadzoru budowlanego, we współpracy z Państwową Strażą Pożarną oraz Policją, dotyczą spełniania przez właścicieli i zarządców wymagań i obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego.

Jak wynika z uzyskanych danych od Komendy Głównej Policji na terenie Polski jest obecnie ok. 1100 lokali tak zwanych escape room. Obiekty, w których funkcjonują takie lokale podlegają ogólnym przepisom prawa budowlanego.

Kontrole nadzoru budowlanego są w toku. Formułowanie na tym etapie jakichkolwiek wniosków jest zatem przedwczesne. Analizy zostaną przeprowadzone po otrzymaniu wyników kontroli ze wszystkich województw. Wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego zostali zobowiązani przez GINB do przesłania wyników do 11 stycznia 2019 r. Minister Jerzy Kwieciński zapowiedział, że po analizie wyników kontroli zostaną podjęte konieczne działania podnoszące bezpieczeństwo takich obiektów.