Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Teraz programujemy przyszłość regionów

  • Jak polskie regiony mogą rozwijać się, żeby znaleźć się w europejskiej czołówce? Co zrobić, żeby Polska była świadomym, odnoszącym korzyści uczestnikiem procesu globalizacji?
  • Jak wykorzystać atuty regionu do jego rozwoju? Jakie powinny być mechanizmy współpracy pomiędzy: rządem, samorządem regionalnym, lokalnym, żeby efektywnie kierować krajowe i regionalne środki finansowe na realizację powstających oddolnie wizji i planów rozwoju?
  • Minister Jerzy Kwieciński we Wrocławiu i wiceminister Andżelika Możdżanowska w Kępnie i Opolu uczestniczyli w regionalnych konferencjach konsultacyjnych Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR).
"To jest rok programowania przyszłej perspektywy budżetowej UE. KSRR określa jak będzie wyglądał rozwój polskich regionów" – mówił podczas spotkania minister Jerzy Kwieciński.

Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, który od grudnia 2018 r. w czasie regionalnych spotkań konsultuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, kładzie nacisk na zrównoważony rozwój całego kraju.

"Kończymy z pokutującym od lat twierdzeniem, że trzeba wspierać najsilniejszych i liczyć, że biedniejszym skapnie coś z pańskiego stołu. Do tego sprowadzał się model polaryzacyjno-dyfuzyjny" – podkreślił Kwieciński.

Wiceminister Andżelika Możdżanowska w Kępnie zwracała uwagę na akcentowaną w projekcie KSRR2030 potrzebę wspierania średnich miast, które tracą funkcje miejskie.

"Inwestujemy w małe ojczyzny, zwłaszcza te z problemami, np. 122 średnie miasta, które tracą swój blask, czy popegieerowskie gminy. Powstanie nawet specjalny program ze wsparciem dla obszarów z problemami" – wskazała Możdżanowska.

Wiceminister inwestycji i rozwoju w Opolu przypomniała, że strategia proponuje rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony.

"Skupiamy się na mniejszych, słabszych, przez lata niedostrzeganych. Dlatego stawiamy przede wszystkim na Polskę lokalną - gminy, powiaty. Szczególnie na tych nadal zaniedbanych i niedoinwestowanych. Tych, o których mało kto chce dziś pamiętać albo z których masowo uciekają młodzi ludzie" – zaznaczyła Możdżanowska.

MIiR we współpracy z samorządami, zwłaszcza urzędami marszałkowskimi zorganizowało regionalne konferencje w ramach ogólnopolskich konsultacji projektu. Konferencje odbywają się w dużych i średnich miastach. Do tej pory konsultacje odbyły się już w Tarnowie, Lidzbarku Warmińskim, Rypinie, Kielcach i Białymstoku.

Konferencje regionalne umożliwiają poznanie celów, kierunków interwencji oraz mechanizmów wdrażania polityki regionalnej, zaproponowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR). KSRR rozwija postanowienia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie obszaru rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony.

Uwagi i wnioski do KSRR można składać do 23 stycznia 2019 r.