Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Świet(l)ne lata dla gospodarki

Strategia, inwestycje i społeczeństwo – pracę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w tych trzech obszarach podsumował minister Kwieciński.

Resort inwestycji i rozwoju istnieje od stycznia 2018 roku, ale piony zajmujące się strategiami rozwoju i funduszami unijnymi podlegały ministrowi Kwiecińskiemu już wcześniej – w Ministerstwie Rozwoju, którym kierował premier Morawiecki. Na początku tego roku do zadań nowo utworzonego ministerstwa włączono budownictwo, mieszkalnictwo i zagospodarowanie przestrzenne.

"Praca naszego resortu mają trzy wymiary – strategiczny, inwestycyjny i społeczny. To trzy ramiona tego samego trójkąta. Nie mogą istnieć bez siebie" – powiedział minister Kwieciński

Strategiczne spojrzenie

W wymiarze strategicznym najważniejszym zadaniem ministerstwa była koordynacja wdrażania SOR. Strategia powstała w jeszcze w Ministerstwie Rozwoju, w departamencie, który teraz w MIiR czuwa nad jej realizacją. Minister Kwieciński jest też przewodniczącym rządowej Rady Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych.

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju założono, że w latach 2016-2020 w jej realizację zaangażowanych będzie 2,1 biliona złotych (1,5 biliona pieniędzy publicznych i 0,6 biliona prywatnych)

"Do tej pory uruchomiliśmy 62% założonych środków publicznych, czyli nieco ponad 900 miliardów" – poinformował minister.

Dodał, że wskaźniki makroekonomiczne pokazują, skuteczność SOR, który jest wspólnym mianownikiem gospodarczych aktywności rządu. W przygotowanej w resorcie prezentacji podkreślono, że:

  • tempo wzrostu PKB w ostatnich 5 kwartałach to około 5%,
  • instytucje międzynarodowe prognozują, że w tym roku PKB będzie rozwijać się w tempie 5%, a w przyszłym w okolicach 4%,
  • stopa bezrobocia wynosi 5,8% i jest jedną z najniższych od początku transformacji,
  • rosną płace – w październiku o 7,6% rok do roku,
  • nadwyżka w budżecie po październiku wyniosła 6,5 miliarda złotych,
  • dochód rozporządzalny gospodarstw domowych wzrósł w latach 2015-2017 o ponad 15%,
  • 67% Polaków dobrze ocenia poziom życia swój i swoich rodzin (CBOS, listopad 2018).
"Nasza gospodarka jest Usainem Boltem gospodarek europejskich" – ocenił Kwieciński.

Wśród zadań na przyszły rok minister Kwieciński wskazał przygotowanie projektu strategii rozwojowej do 2050 roku. Miałyby go poprzedzić szeroko zakrojone konsultacje publiczne.

Koordynacja inwestycji

"statnie dane GUS pokazują, że w trzecim kwartale nastąpiło odbicie w inwestycjach – prawie 10% rok do roku. Dwa najważniejsze wyzwania to podtrzymanie tego wyniku i zamienienie go w trend oraz zwiększenie udziału inwestycji prywatnych. W przyszłym roku chcemy przeprowadzić reformę procesu inwestycyjnego, który obejmie przede wszystkim spore zmiany w prawie budowlanym" – zapowiedział Kwieciński.

Minister podsumował realizację programów inwestycyjnych ministerstwa. Resort odpowiada przede wszystkim za inwestycje unijne, które zasilają niektóre z rządowych programów, na przykład Dostępność Plus, Program dla Bieszczad, Program dla Śląska, Pakiet dla średnich miast.

Z budżetu UE 2014-2020 finansowanie trafiło na ponad 44 tysiące inwestycji wartych prawie 358 miliardów złotych. Wartość wsparcia UE w tych projektach to ponad 220 miliardów złotych. Oznacza to, że dwie trzecie funduszy dla Polski jest już zagospodarowanych.

Wprzyszłym roku MIiR planuje podpisać umowy na inwestycje, w których wartość dofinansowania unijnego wyniesie 46 miliardów złotych. Na koniec roku wykorzystane ma być 277 miliardów złotych z UE, czyli 84% puli dla Polski. Z tych pieniędzy będą finansowane nowe inwestycje, na przykład droga ekspresowa S7 Warszawa – Grójec czy autostrada A1 Częstochowa – Tuszyn.

Minister koordynuje też inwestycje finansowane z Planu Junckera. Wartość inwestycji w Polsce finansowanych z tego źródła to około 60 miliardów złotych. Wysokość  zatwierdzonego wsparcia – ponad 15 miliardów złotych – daje naszemu krajowi piąte miejsce w UE – za Francją, Włochami, Hiszpanią i Niemcami. W przyszłym roku planowane jest pozyskanie finansowania dla co najmniej 7 dużych inwestycji.

Zadaniem Ministerstwa jest też wdrażanie dwóch programów finansowanych ze środków budżetowych – Mosty dla Regionów i dodatkowych 500 milionów złotych na drogi lokalne. W tym pierwszym przypadku do 29 marca 2019 roku trwa nabór wniosków. W drugim – pieniądze trafiły do 421 samorządów, które zrealizują 433 inwestycje. Powstanie 561 kilometrów dróg gminnych i powiatowych.

Oprócz zapowiadanej przez ministra Kwiecińskiego reformy procesu inwestycyjnego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju planuje w przyszłym roku przedstawić zmiany w prawie dotyczącym zagospodarowania przestrzennego oraz geodezji i kartografii. Planowanie przestrzenne ma być bardziej skuteczne, a dane geodezyjne i kartograficzne dostępne dla obywateli.

Wymiar społeczny

Ten obszar obejmuje program Dostępność Plus i mieszkalnictwo. 

"Polska jeszcze nigdy nie miała takiego programu jak Dostępność Plus. Program to nie tylko warte 23 miliardy złotych inwestycje zwiększające dostępność, ale też na przykład zmiany w prawie. Pokazaliśmy pierwszy w historii projekt ustawy o dostępności, która jest teraz we wstępnych konsultacjach ze środowiskami osób niepełnosprawnych" – powiedział Kwieciński.

Ministerstwo przygotowało też trzy ustawy, których celem jest większe bezpieczeństwo rodzin:

  • specustawę mieszkaniową, która ma uwolnić atrakcyjne grunty i przyspieszyć budowę mieszkań przy zachowaniu standardów urbanistycznych,
  • ustawę, która wprowadza dopłaty do czynszów wysokości nawet kilkuset złotych przez 15 lat,
  • ustawę przekształcającą użytkowanie wieczyste gruntów pod nieruchomościami mieszkaniowymi we własność.

Wśród zadań na najbliższy rok minister wskazał między innymi przyjęcie ustawy o dostępności i uruchomienie programu dopłat do czynszów. Zapowiedział też, że na koniec 2019 roku będzie 100 tysięcy mieszkań w uruchomionych inwestycjach.

JEŚLI PREZENTACJA WYŚWIETLA SIĘ NIEPRAWIDŁOWO, SPRAWDŹ JĄ W INNEJ PRZEGLĄDARCE LUB POBIERZ (klikniej prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję "zapisz link jako")

Prezentacja "3 świet(l)ne lata dla gospodarki"  (PDF 131 MB)