Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Plany i strategie rozwoju polskiego budownictwa - BUDMA 2019

Na koniec marca przedstawimy projekt nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – zapowiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń podczas Forum Gospodarczego Budownictwa Build4Future w Poznaniu.

Dwudniowa konferencja poprzedza Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury Budma 2019. Uczestnicy spotkania rozpoczęli dyskusję od planów i strategii rozwoju polskiego budownictwa. Rozmawiano o założeniach Narodowego Programu Mieszkaniowego i kierunkach reformy procesu inwestycyjno-budowlanego.

"Budownictwo mieszkaniowe jest w Polsce na trzecim miejscu po budownictwie infrastrukturalnym i komercyjnym. Zwiększenie podaży dostępnych cenowo mieszkań jest korzystne dla gospodarki. To także wyzwanie społeczne" – podkreślał wiceminister Artur Soboń.

Pytany o kierunki reformy zapowiedział przedstawienie pod koniec marca nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i systemową nowelizację ustawy prawo budowlane. Nowe propozycje mają silniej powiązać planowanie przestrzenne z planowaniem społeczno-gospodarczym. Propozycje przygotowane przez zespół ekspertów MIiR to ustalenie przeznaczenia terenu oraz zasad zagospodarowania przestrzeni w aktach prawa miejscowego:

  • planie przeznaczenia, sporządzanym obowiązkowo dla całego obszaru gminy;
  • planie zabudowy, sporządzanym dla terenu określonego w planie przeznaczenia, jako podstawa wydawania zgody budowlanej;
  • normatywie urbanistycznym - warunki wiążące dla terenów przewidzianych pod zabudowę, ale nieobjętych planem zabudowy.

Targi BUDMA czyli Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury, to jedno z najważniejszych miejsc spotkań producentów i dystrybutorów nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych z przedstawicielami handlu, architektami, wykonawcami i inwestorami w Europie.

W trakcie inauguracji nastąpi również ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom edycji 2018 Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.