Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozmawiamy o specustawie mieszkaniowej

Do końca kwietnia prowadzimy konsultacje publiczne projektu ustawy o ułatwieniach realizacji inwestycji mieszkaniowych. W piątek 27 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie w sali im. Grażyny Gęsickiej odbędzie się konferencja podsumowująca cały proces uzgodnień publicznych projektu.

Propozycje zmian w projekcie ustawy

W trakcie konsultacji otrzymaliśmy wiele propozycji zmian komentarzy i opinii do projektu. Wszystkie poddajemy szczegółowej analizie, by propozycja która trafi na rządową ścieżką legislacyjną zawierała optymalne rozwiązania, uwzględniające postulaty strony społecznej. Od początku prac nad ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych zależy nam na wiodącej roli samorządu lokalnego w decydowaniu o powstaniu nowych mieszkań. To samorząd najlepiej zna lokalne uwarunkowania i ma decydujący głos w sprawie inwestycji. Wprowadzone przez nas wymagania dotyczące konsultacji publicznych mają zagwarantować powszechny udział w podejmowanych przez radę gminy rozstrzygnięciach.

W naszym projekcie brak zgody gminy na inwestycję uniemożliwia powstanie mieszkań. Warunkiem wydania decyzji lokalizacyjnej są wyższe niż dziś standardy urbanistyczne. Jeśli inwestycja w jakimkolwiek zakresie jest niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potrzebna jest zgoda gminy na takie zmiany. Brak zgody uniemożliwia wydanie decyzji lokalizacyjnej i uniemożliwia wydanie pozwolenia na budowę.

Przywiązujemy bardzo dużą wagę do opinii wyrażanych w czasie konsultacji projektu ustawy. Część z nich z pewnością znajdzie się w nowym projekcie.

Na pewno będziemy mocniej doregulowywać partycypację społeczną. Zwiększymy udział strony społecznej w procesie wydawania zgody na lokalizację inwestycji mieszkaniowej. Można to na przykład zrobić poprzez wprowadzenie mechanizmu, zgodnie z którym zgoda będzie wydawana jako uchwała rady gminy (teraz w projekcie są 2 tryby). Rozważamy doregulowanie przepisów dotyczących koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, w tym m.in. wprowadzenie obowiązku dołączenia koncepcji na etapie składania wniosku przez inwestora i udział przedstawiciela władzy wykonawczej i stanowiącej gminy w zespole oceniającym konkurs. Będzie zróżnicowanie standardów lokalizacji w zależności od wielkości miejscowości. Ustawa będzie określać minimalne standardy lokalizacji, ale rada gminy będzie mogła narzucić bardziej rygorystyczne standardy w uchwale o zgodzie na realizację inwestycji. Pojawi się większe zróżnicowanie inwestycji, które będą realizowane na podstawie ustawy w zależności od wielkości miejscowości, co umożliwi włączenie mniejszych inwestycji. Zastanawiamy się także nad wprowadzeniem okresu obowiązywania ustawy - 10 lat.

Zgłoś udział w konferencji

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są drogą elektroniczną na adres Natalia.Doiczman@mr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2018 r. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika, a w przypadku reprezentacji organizacji społecznej również nazwę tego podmiotu. Ze względów organizacyjnych liczba miejsce jest ograniczona. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. O możliwości uczestnictwa chętni zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.