Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Przemysł daje Polsce szanse rozwoju

  • Przemysł w Polsce, który odpowiada za około 1/4 wartości dodanej brutto gospodarki cały czas dynamicznie się rozwija.
  • Reindustrializacja, jest priorytetem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

Gospodarki oparte o przemysł znacznie lepiej oparły się kryzysowi. Dlatego reindustrializacja - przemysł 4.0 - jest priorytetem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Kraje silnie uprzemysłowione poradziły sobie z trudnościami w gospodarce lepiej niż te, w których dominowała gospodarka oparta na usługach. Obecnie wysokorozwinięte państwa, w tym Polska, zaczynają doceniać możliwości, jakie daje posiadanie własnego, silnego przemysłu. O szansach dla polskiej gospodarki jakie stwarza udział w rozwoju przemysłu rozmawiali w Warszawie eksperci ze świata nauki i biznesu podczas VII edycji Top Industry Summit.

"Polska jest jednym z bardziej uprzemysłowionych krajów UE. Skutecznie oparliśmy się trendom dezindustrializacji, które dotknęły niemal całą UE" – mówił minister Jerzy Kwieciński.

Czwarta rewolucja przemysłowa dąży do daleko idącej integracji maszyn i systemów teleinformatycznych. To szansa na skrócenie procesu od zamówienia do realizacji ze znaczącym zmniejszeniem kosztów oraz zwiększoną możliwością indywidualizacji produkcji.

Kwieciński ocenił, że szansą dla Polski jest to, że na przebieg czwartej rewolucji przemysłowej możemy mieć bezpośredni wpływ.

"Zamiast starać się doganiać innych, chcemy samodzielnie wyznaczać trendy i wyprzedzać działania innych krajów czy regulacje po stronie Komisji Europejskiej" - mówił Kwieciński.

Minister inwestycji i rozwoju mówił, że przemysł coraz bardziej przebija się w debatach gospodarczych i politycznych. SOR zakłada inteligentną reindustrializację polskiej gospodarki, w której ważnym elementem jest transformacja cyfrowa, automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych.

Rząd 23 października 2018 r. przyjął projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, która ma pełnić rolę integratora i przyśpieszyć transformację polskiej gospodarki w kierunku przemysłu 4.0. W efekcie skupionych wokół platformy działań będzie rosnąć zdolność polskiego przemysłu do sprostania globalnej konkurencji.

VII edycja konferencji Top Industry Summit odbywa się pod patronatem honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.