Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polsko – niemieckie spotkanie na temat programów Interreg

Adam Hamryszczak podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju spotkał się dzisiaj w Warszawie ze Stefanem Rudolphem sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Zdrowia Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Przedmiotem rozmów były aktualne zagadnienia z zakresu wdrażania programów współpracy transgranicznej Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska oraz Południowy Bałtyk.

Wiceminister Adam Hamryszczak w uścisku dłoni ze Stefanem Rudolphem sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Zdrowia Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Stoją w gabinecie na tle flag.
Fot. B. Kosiński/MIiR

Dyskutowano również o propozycji Komisji Europejskiej (KE) dotyczącej współpracy w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna po roku 2020. Wiceministrowie uznali, że nie można zgodzić się z propozycją przeniesienia realizacji współpracy transgranicznej na granicach morskich do komponentu transnarodowego. Oznaczałoby to, że po 2021 roku program Interreg Południowy Bałtyk nie mógłby być kontynuowany w dotychczasowej formule. Wiceministrowie podzielają stanowisko, aby program ten był kontynuowany w dotychczasowej formie w przyszłości.

Ponadto rozmawiano na temat budżetu na współpracę transgraniczną w kolejnej perspektywie finansowej, przedstawionego przez Komisję Europejską. Wiceministrowie uznali za konieczne utrzymanie dotychczasowej alokacji na programy Interreg po roku 2020. Jednocześnie wyrazili obawę wobec propozycji KE dotyczącej zmniejszenia budżetu na lata 2021-2027 o ok. 0,5 mld euro (byłby to spadek z obecnych 8,9 mld euro do 8,4 mld euro).

Wiceminister Adam Hamryszczak podkreślił, że projekty powinny lepiej odpowiadać na potrzeby pogranicza polsko-niemieckiego, a programy likwidować bariery we współpracy transgranicznej.

Konsultacje na szczeblu wiceministrów odpowiedzialnych za współpracę terytorialną są wyrazem bliskich stosunków z Niemcami, naszym największym partnerem politycznym i gospodarczym w Europie.