Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polskie Inwestycje Przyszłości

  • Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wręczył nagrody Polskie Inwestycje Przyszłości. To wyróżnienie dla tych, którzy z sukcesem realizują projekty na rzecz ochrony środowiska. To wydarzenie towarzyszące konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu COP 24 w Katowicach. Jury przyznało także wyróżnienia specjalne za działania na rzecz dostępności, ponieważ MiiR koordynuje w rządzie realizację programu Dostępność Plus.
  • Minister J. Kwieciński rozmawiał dziś z komisarz Violetą Bulc podczas szczytu klimatycznego COP24 o naszych priorytetach negocjacyjnych w polityce spójności i instrumencie "Łącząc Europę" (CEF).
  • W drugim dniu szczytu miejskiego "Miasta dla klimatu" minister Jerzy Kwieciński mówił o finansowaniu inwestycji w ochronę środowiska.
  • Jerzy Kwieciński wręczał także wyróżnienia promujące firmy, które działają na rzecz zrównoważonego rozwoju (UN Global Compact SDG11 Sustainable Cities Programme).

6 grudnia 2018 r. w Muzeum Śląskim minister Jerzy Kwieciński wręczył nagrody za innowacje dla środowiska oraz eko-odpowiedzialność w biznesie i dla ekologiczej JST, eko start-up oraz dodatkowe wyróżnienie specjalne związane z programem Dostępność Plus - pośmiertnie dla Piotra Pawłowskiego, prezesa Integracji oraz dla Adriana Furmana, twórcy Grupy AF – agencji, zajmującej się tematyką szeroko pojętego marketingu internetowego i dla projektntów osiedla budowanego w prgramie Mieszkanie Plus w Nowych Jeziorkach w Warszawie. Wyróżnienie specjalne otrzymał także Wolfgang Munch, ktory odpowiada za inicjatywę Komisji Europejskiej słuzącą wyrównywaniu szans regionów UE - Catching up regions w dwóch województwach - śląskim i małopolskim, które w największym stopniu dotknięte są problemem smogu. Inicjatywa KE nadzorowana osobiście przez Wolfganga Muncha przy udziale Banku Światowego stanowiła istotny wkład w opracowanie założeń programu Czyste Powietrze.

Zwycięzcy nagrody Polskie Inwestycje Przyszłości to w kategorii innowacje dla środowiska - dr Alicja Babst-Kostecka z Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie za adaptację rośliny  Arabidopsis halleri do siedlisk skażonych metalami ciężkimi. W kategorii eko-odpowiedzialność w biznesie - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. za rozbudowę systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej. W kategorii ekologiczna JST (miasta z wizją smartcity) zwyciężył Szczecin za rozbudowę sieci ekoportów. W kategorii eko start-up wygrała Vertical Axis Wind Tehnologies Sp. z o.o.

Opisy nominowanych projektów (polski)

Opisy nominowanych projektów (angielski)

Projekty wyróżnione w kategorii dostępność

W drugim dniu szczytu miejskiego "Miasta dla klimatu" podczas COP24 J. Kwieciński zwracał uwagę na finansowanie działań na rzecz klimatu.

"Skutki zmieniającego się klimatu pogłębiają się. Stanowią tym samym zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Polski. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada, że bez wrażliwości na czynniki klimatyczne nie ma mowy o trwałym wzroście gospodarczym. Zjawiska klimatyczne nie ograniczają się tylko do pojedynczych państw oraz nie różnicują między sektorem publicznym/prywatnym. Konieczne jest zatem podjęcie wspólnych działań na rzecz dostosowania się (adaptacji) do prognozowanych skutków zmian klimatu, które powinny być realizowane jednocześnie z działaniami ograniczającymi emisję gazów cieplarnianych" - mówił J. Kwieciński.

Wręczając nagrody społecznej odpowiedzialności biznesu dla firm realizujących cele zrównoważonego rozwoju (SDG11) J. Kwieciński przypominał o tym, że tylko współdziałanie sfery publicznej i partnerów prywatnych może przynieść w polityce klimatycznej rezultaty na odpowiednim poziomie.

"Polska od lat jest prekursorem w zakresie finansowania polityki klimatycznej. Jaki pierwsi na świecie powołaliśmy fundusz skoncentrowany na finansowaniu celów klimatycznych (NFOŚiGW – 1989) i jako pierwszy kraj wyemitowaliśmy zielone obligacje (2016 r.)" - mówił J. Kwieciński.

Spotkanie z komisarz V. Bulc dotyczyło negocjacji wieloletnich ram finansowych.

"Polityka spójności zmaga się z wieloma wyzwaniami rozwoju - musi być elastyczna, żeby była skuteczna" - mówił podczas spotkania J. Kwieciński.

Rozmowy dotyczyły także instrumentu "Łącząc Europę" (CEF), który umożliwia finansowanie inwestycji ważnych dla spójności UE.