Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polska rozwija się szybko i postawiła na rozwój zrównoważony

  • Minister Jerzy Kwieciński w Stalowej Woli zainaugurował jubileuszową konferencję "W stronę Niepodległej - stulecie Odzyskania Niepodległości oraz 80-lecie Stalowej Woli".
  • Podczas spotkań z mieszkańcami w Przemyślu i Sanoku mówił o inwestycjach wspieranych z budżetu rozwoju. Inwestycje umożliwiają wyrównywanie różnic w jakości życia w regionach.

Podczas konferencji w Stalowej Woli Kwieciński nawiązywał do historii Centralnego Okręgu Przemysłowego i 80-lecia Stalowej Woli. Opisywała wybrane wątki historii gospodarczej Polski ostatniego stulecia. Porównywał najważniejsze założenia planów inwestycyjnych Eugeniusza Kwiatkowskiego i współczesnych planów rozwojowych.

"Podobnie, jak w Planie Eugeniusza Kwiatkowskiego w Strategii Mateusza Morawieckiego szczególną rolę pełnią inwestycje związane z technologią. Dlatego stawiamy na jakość inwestycji zagranicznych, w te obszary gospodarki, w których my się nie specjalizujemy. Jak również w te inwestycje, które dotyczą przyszłości. To zbliża nas do tego myślenia, które było po odzyskaniu niepodległości" – podkreślił Kwieciński.

minister Jerzy Kwieciński mówił o historii Centralnego Okręgu Przemysłowego

Minister podkreślił, że Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada rozwój zrównoważony.

"Przesłanki powstania Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju miały charakter nie tylko wyzwań i presji gospodarczych. To również potrzeby i wartości społeczne, solidarnościowe, które oznaczają konieczność poprawienia spójności społecznej, wpływającej na wzrost poczucia bezpieczeństwa socjalnego obywateli. Realizujemy programy takie jak Mieszkanie Plus, Dostępność Plus, Rodzina 500 Plus" – mówił Kwieciński.

Konferencja naukowa "W stronę Niepodległej – gospodarka, przedsiębiorczość, kapitał", przygotowana z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości oraz 80-lecia Stalowej Woli przybliża zagadnienia gospodarcze oraz ważne inwestycje niepodległej Polski, m.in. powstanie Stalowej Woli, ważnej inwestycji Centralnego Okręgu Przemysłowego. W konferencji biorą udział naukowcy, uczestnicy życia publicznego – przedstawiciele biznesu, samorządów, organizacji pozarządowych. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Podczas wizyty na Podkarpaciu minister Jerzy Kwieciński spotkał się także z mieszkańcami Przemyśla i Sanoka. W Przemyślu wizytował modernizowaną drogę wojewódzką 885 Przemyśl-Hermanowice-granica państwa. Inwestycja będzie realizowana ze środków Programu Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-20. W poniedziałek w uroczystości podpisania umowy w Przemyślu uczestniczył wiceminister Adam Hamryszczak. Droga ta w połączeniu z planowanym przejściem granicznym Polska-Ukraina w Malhowicach może stać się alternatywną trasą komunikacyjną dla istniejącego połączenia Przemyśl-Medyka-Lwów.

W Sanoku przypominał, że dzięki dodatkowej kwocie 500 mln zł, jaką rząd przeznaczył w 2018 roku na drogi lokalne, województwo podkarpackie otrzymało ok. 31,5 mln zł dofinansowania. Środki te były dostępne w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Przyjęty przez rząd projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych umożliwi przeznaczenie na budowę dróg gminnych i powiatowych w 2019 r. ponad 6 mld zł, a do 2028 r. - łącznie ponad 36 mld zł.