Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O funduszach unijnych – prostym i zrozumiałym językiem

Prosty język w urzędzie oraz fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 – to główne tematy seminarium dla samorządowców, które 26 lutego odbyło się w Łodzi. Uczestniczyła w nim wiceminister inwestycji i rozwoju i pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw Andżelika Możdżanowska.

Wiceminister Andżelika Możdżanowska i dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Iwona Wieczorek rozmawiają z mediami

Seminarium „Prosty język w urzędzie. Fundusze Europejskie w przyszłej perspektywie” to wspólna inicjatywa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIiR) oraz Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST) w Łodzi. Współpraca między obiema instytucjami rozpoczęła się 10 stycznia 2019 r., kiedy NIST dołączył do grona sygnatariuszy deklaracji na rzecz upraszczania komunikacji w urzędach.

 

"Prostota jest sztuką wyrafinowania i tę prostotę trzeba przełożyć na język urzędowy, żeby był bardziej zrozumiały dla obywateli" - powiedziała wiceminister inwestycji i rozwoju Andżelika Możdżanowska, inaugurując spotkanie, którego adresatami byli samorządowcy z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Program seminarium podzielono na dwie części tematyczne. Pierwsza poświęcona była stosowaniu prostej i zrozumiałej komunikacji w administracji. Eksperci z MIiR opowiadali o przebiegu akcji „Prosty język”, sposobach jej propagowania i rozprzestrzeniania. Zachęcali też urzędników samorządowych do stosowania prostego języka w kontaktach z obywatelami.

Wiceminister Andżelika Możdżanowska mówi na onferencji prasowej w łodzi

Druga część spotkania dotyczyła nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Wicedyrektor Departamentu Strategii Rozwoju Tomasz Kot zrelacjonował dotychczasowy stan negocjacji na temat kierunków i form wsparcia z środków unijnych w nowym budżecie wspólnotowym. Natomiast Małgorzata Lublińska, również z Departamentu Strategii Rozwoju, opowiadała o Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz projekcie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i miejscu samorządów w tym dokumencie.