Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Mosty dla regionów - rusza nabór wniosków

Dziś ruszył pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Mosty dla Regionów. Zainteresowane samorządy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 80 procent kosztów inwestycji.

"Samorządy będą mogły przeznaczyć rządową dotację na przygotowanie dokumentacji projektowej"   – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Zainteresowane samorządu muszą pamiętać o kilku warunkach, między innymi: 

  • dokumentacja, która powstała dzięki dofinansowaniu musi być gotowa do 31 grudnia 2022 roku,
  • przygotowanie dokumentacji nie może być dofinansowane z funduszy unijnych, norweskich, szwajcarskich ani z budżetu państwa,
  • budowa mostu zacznie się najpóźniej 3 lata po wydaniu pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

W programie Mosty dla Regionów wskazano 21 priorytetowych, wytypowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju inwestycji.

"Zainteresowane samorządy mogą składać wnioski zarówno o dofinansowanie realizacji mostów wskazanych na liście projektów rekomendowanych, jak również innych nowych przepraw. I jedne, i drugie muszą wziąć udział w naborze "  - wyjaśnił wiceminister. 

Dodał, że wskazane w programie 21 mostów jest szczególnie istotne dla poprawy spójności sieci dróg samorządowych. 

"Niemniej jednak decyzja o realizacji każdej z tych inwestycji zależy od samorządowców"   - podkreślił Hamryszczak.

Wszystkie potrzebne dokumenty – ogłoszenie, wniosek, kryteria oceny - są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 

Nabór potrwa do 29 marca 2019 roku. Jest on otwarty dla wszystkich chętnych samorządów, z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Zobacz więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków, Wniosek o dofinansownie, Lokalizacja przepraw, Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie

Do pobrania : Mapa i program Mosty dla Regionów