Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Minister Kwieciński z wizytą w województwie kujawsko-pomorskim

Otwierając Rypińskie Forum Gospodarcze Minister Inwestycji i Rozwoju mówił o aktywnej roli państwa w polityce rozwoju. Z kolei we Włocławku i gminie Łubianka uczestniczył w briefingach poświęconych budowie dróg lokalnych.

Szef resortu inwestycji i rozwoju podkreślał w Rypinie, że rząd powinien być aktywnym graczem w gospodarce.

"Mamy cały pakiet rozwiązań, które pozwolą nam osiągnąć zrównoważony i równomierny rozwój całego kraju. To na przykład nowa polityka inwestycyjna, ułatwienia dla firm czy pakiet dla miast średnich" - wyliczał Kwieciński.

wizta MJK w kujawsko-pomorskim

 Nowa polityka inwestycyjna, czyli reforma specjalnych stref ekonomicznych, zakłada, że przedsiębiorca będzie mógł starać się o ulgę na dowolnym terenie, na którym można prowadzić działalność gospodarczą, a nie tylko w wydzielonej strefie.

"Cała Polska będzie strefą ekonomiczną. Eliminujemy sytuacje, w której niektóre gminy czy wręcz powiaty nie były objęte obszarem stref, a inne powiaty miały kilka stref operujących na ich terytorium" - tłumaczył minister.

Dla przykładu obecnie podstrefa rypińska Pomorskiej Strefy Ekonomicznej może zaoferować jedynie niewiele ponad 9 hektarów terenów w dwóch kompleksach.

Konstytucja dla Biznesu to pakiet ustaw proprzedsiębiorczych, które zmieniają relacje przedsiębiorców z administracją na bardziej partnerskie. Najważniejszym dokumentem w ramach Konstytucji Biznesu jest nowe Prawo przedsiębiorców. Wprowadza ono kilka zasad, które chronią przedsiębiorców w kontaktach z urzędami, m.in. „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”.

Minister wskazywał też, że jednym ze 122 miast, które zostały objęte dodatkowym wsparciem z Pakietu dla miast średnich, jest właśnie Rypin. 

"Pakiet zbudowaliśmy na dwóch filarach. Z jednej strony jest to wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych, z drugiej zaś tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych. Wartość pakietu to 2,5 mld zł" - mówił Kwieciński.

wizta MJK w kujawsko-pomorskim 

Zdaniem ministra Kwiecińskiego w poprzednich latach regiony takie jak powiat rypiński i całe województwo kujawsko-pomorskie było marginalizowane w planach rozwoju gospodarczego. 

"Działania nakierowane były na duże ośrodki miejskie takie jak Bydgoszcz, Włocławek, gdyż zakładano, że rozwój dużych ośrodków gospodarczych przyczyni się do rozwoju całego regionu. Dziś wiemy, że tak się nie stało, a rozwój dużych miast prowadził też do drenażu ludzi i firm z słabszych obszarów. 10% bezrobocie w powiecie rypińskim jest potwierdzeniem, że przyjęty wcześniej model nie spełnił oczekiwań" - ocenił minister.

Minister Kwieciński wziął również udział w dwóch spotkaniach z mediami poświęconych budowie dróg lokalnych. Oba briefingi odbyły się w miejscowościach, które skorzystały z rządowych pieniędzy na ten cel. Powiat włocławski za nieco ponad 1 milion złotych rozbudowuje drogę powiatową nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk – Kruszyn. Z kolei gmina Łubianka (powiat toruński) za nieco ponad 2 miliony złotych przebuduje drogi gminne w miejscowościach Dębiny, Przeczno i Wymysłowo.

Z dodatkowych 500 milionów złotych, które rząd w tym roku przeznaczył na drogi lokalne, do województwa kujawsko-pomorskiego trafiło 30,5 miliona złotych na 20 inwestycji w 19 samorządach (13 gmin i 6 powiatów). Za te pieniądze zostanie/zostaną:

  • przebudowanych lub wyremontowanych 25 km dróg gminnych, 27,3 km powiatowych,
  • wyremontowany 1 most,
  • wybudowanych 3,6 km nowych dróg gminnych,
  • utworzonych 42 przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa,
  • przebudowanych i wybudowanych 8 skrzyżowań w formie rond,
  • wyremontowane 3 skrzyżowania z drogami wojewódzkimi,
  • utworzonych ponad 15 km chodników lub ścieżek pieszo-rowerowych.