Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Lubelskie oraz Wisconsin i Illinois – Kongres Polsko-Amerykański w 100-lecie Niepodległości

  • W Lublinie zainaugurowano Kongres Polsko-Amerykański w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości i z okazji zbliżającej się setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i USA.
  • Celem wydarzenia jest stworzenie warunków do wzajemnego poznania ludzi nauki, kultury i biznesu z Polski i USA oraz stworzenia przestrzeni do wspólnego działania. W międzynarodowym spotkaniu uczestniczyły m.in. delegacje stanów Wisconsin i Illinois oraz ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

Podczas otwarcia kongresu minister Jerzy Kwieciński mówił o możliwości pogłębionej refleksji nad stanem strategicznych relacji politycznych, gospodarczych i kulturalnych Polski ze Stanami Zjednoczonymi.

"Wspólne dziedzictwo historycznego współdziałania naszych narodów, które symbolizuje udział w walkach o niepodległość Stanów Zjednoczonych Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego oraz działalność na rzecz sprawy polskiej w okresie I wojny światowej, prowadzona w USA przez wybitnego pianistę Ignacego Jana Paderewskiego stanowią mocną podstawę tradycyjnych więzów przyjaźni oraz sojuszniczych relacji pomiędzy naszymi narodami" – mówił Jerzy Kwieciński.

Minister podkreślił rolę Polonii Amerykańskiej w budowaniu więzi gospodarczych Polski z USA.

"Dostrzegamy imponujący rozwój wymiany handlowej Polski i USA. Relacje polsko-amerykańskie są żywe i bliskie m.in. dlatego że spośród około 20 mln Polaków żyjących poza granicami Polski, około 10 mln mieszka właśnie w Stanach Zjednoczonych – najwięcej w stanie Wisconsin, gdzie Polacy stanowią 10 proc. populacji" – mówił Kwieciński.

Kwieciński zwrócił uwagę na potrzebę ściślejszego współdziałania z organizacjami i firmami polonijnymi ze Stanów Zjednoczonych, które mogą stać się naturalnym "ambasadorem" polskich interesów gospodarczych na rynku amerykańskim. Na rynku amerykańskim działa ok. 17.5 tys. firm polonijnych, głównie w sektorze budownictwa, transportu oraz usług otoczenia biznesu i posiadają wciąż duży niewykorzystany potencjał w zakresie kooperacji z podmiotami krajowymi.

Kongres Polsko-Amerykański "100 lat wspólnego dziedzictwa" ma na celu wymianę doświadczeń i omówienie możliwości podjęcia wspólnego działania oraz spotkanie ludzi biznesu, nauki i kultury z Polski i USA. Wydarzenie jest współorganizowane przez Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II i Lubelski Urząd Wojewódzki. Uczestniczą w nim naukowcy, politycy, przedsiębiorcy, w tym delegacje ze stanów Wisconsin i Illinois.