Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kierownictwo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w komplecie

Nowymi podsekretarzami stanu w MIiR zostały Małgorzata Jarosińska-Jedynak i Małgorzata Zielińska. Premier podpisał nominacje 29 listopada.

"Wakaty na stanowiskach wiceministrów zajmą profesjonalistki w każdym calu, Panie inżynier, specjalistki od inwestycji i funduszy unijnych, posiadające doświadczenie w zarządzaniu" – powiedział Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Co wiemy o Małgorzacie Jarosińskiej-Jedynak i jakie będą jej obowiązki

Małgorzata Jarosińska-Jedynak zajmie się między innymi wdrażaniem funduszy unijnych na innowacje (Program Inteligentny Rozwój), cyfryzację (Program Polska Cyfrowa) i kapitał ludzki (Program Wiedza Edukacja Rozwój). Do jej obowiązków będzie należał też nadzór nad programem Dostępność Plus.

Wiceminister Jarosińska-Jedynak od początku swojej kariery związana jest z samorządem. Przez kilkanaście lat zajmowała się funduszami unijnymi, rozwojem regionalnym i wsparciem przedsiębiorczości. Od 10 lat pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, gdzie przeszła wszystkie szczeble – od inspektora do dyrektora Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości. Wcześniej pracowała w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Gminy i Miasta Tyczyn.

Jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, gdzie uzyskała dyplom magistra inżyniera w specjalności inżynieria komunalna. Ukończyła też Studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na tej samej uczelni.Zna język angielski. Potrafi też rozmawiać w języku migowym.

Kim jest Małgorzata Zielińska i czym się zajmie

Małgorzata Zielińska zajmie się wdrażaniem funduszy unijnych na największe inwestycje infrastrukturalne (Program Infrastruktura i Środowisko), koordynacją Planu Junckera w Polsce oraz partnerstwem publiczno-prywatnym.

Wiceminister Zielińska od kwietnia 2016 roku pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, najpierw w Ministerstwie Rozwoju, a następnie w Inwestycji i Rozwoju. Zajmowała się wdrażaniem funduszy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko na inwestycje transportowe – kolejowe i drogowe.

Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Zanim została zastępcą dyrektora w ministerstwie, była dyrektorem między innymi w Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz w PKP S.A., gdzie zarządzała dworcami. Pracowała na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach prywatnych i w spółkach skarbu państwa.

Jest absolwentką Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskała dyplom inżyniera mechanika. Ukończyła też Podyplomowe Studia Menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim. Zna język angielski.

Pochodzi z Sandomierza. Gdy ma trochę wolnego czasu (co, jak podkreśla, nie zdarza się często) lubi grać w tenisa, żeglować i jeździć na nartach. Poza sportem jej hobby to książki i opera.