Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jerzy Kwieciński o porozumieniu klimatycznym w Katowicach

  • Śląsk z sukcesem zmienia się z regionu węglowego w region innowacyjnej gospodarki. Minister Jerzy Kwieciński mówił o tym w Katowicach z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem.
  • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i Krajowa Polityka Miejska promuje kompleksową koncepcję smart city. Smart city to wysoka jakość życia możliwa do osiągnięcia przez inteligentne zarządzanie i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Tym tematom poświęcony jest Europejski Kongres Gospodarczy Green, który towarzyszy COP24 w Katowicach.

Minister Jerzy Kwieciński przekonywał w Katowicach, że w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju i porozumieniu klimatycznym ważną rolę mogą odegrać miasta. Oddziaływanie miast na środowisko potencjalnie jest większe, bo do miast przeniosła się ponad połowa ludności Ziemi.

Inteligentne miasta marnują mniej zasobów – stając się bardziej przyjazne dla środowiska. Inteligentnym miastem łatwiej się zarządza a stosowanie nowoczesnych rozwiązań pozwala też redukować koszty związane z zarządzaniem. Mieszkańcom żyje się wygodniej, m.in. dlatego, że mogą szybciej załatwiać sprawy w urzędach, korzystają z lepiej działającej komunikacji zbiorowej, czują się bezpieczniej, dysponują wieloma aktualnymi informacjami o tym, co ciekawego dzieje się w mieście. Inteligentne miasto umiejętnie wykorzystuje i aktywnie promuje wewnętrzne zasoby i potencjały.

"W 2015 roku w Paryżu państwa zobowiązały się, że podejmą działania na rzecz zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie dwóch stopni Celsjusza - a jeżeli to niemożliwe do jedynie 1,5 stopnia Celsjusza - powyżej średniej temperatur sprzed rewolucji przemysłowej. Podczas tegorocznego szczytu dyskusja koncentruje się na tym jak wdrożyć ten cel, w tym jak sfinansować inwestycje. W Paryżu zdecydowano, że pieniądze na ten cel powinny pochodzić zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych, a istotną rolę ma w tym pełnić Zielony Fundusz Klimatyczny (GFC)" - przypomniał minister Jerzy Kwieciński.

Jerzy Kwieciński zwrócił uwagę na realizowany przez rząd program "Czyste powietrze" oraz na potrzebę zwiększenia efektywności planowania przestrzennego i powiązania planów zagospodarowania przestrzennego z planowaniem rozwoju. MIiR chce silniej związać planowanie przestrzenne z polityką rozwoju w prowadzonych pracach nad reformą procesu inwestycyjno-budowlanego.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w ślad za Krajową Polityką Miejską 2023 (KPM), promuje kompleksową koncepcję smart city. Wsparcie dla smart cities jest jednym z szeregu wzajemnie uzupełniających się inicjatyw jakie wdrażamy dla miast w MIiR. Pozostałe działania to m.in.: Pakiet dla Miast Średnich, Mieszkanie+, Dostępność+.

W tym roku rząd rozpoczął realizację programu "Czyste Powietrze". Jego podstawowym celem jest poprawa efektywności energetycznej istniejących budynków oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących budynków mieszkalnych. Program będzie realizowany przez dziesięć lat, a jego łączny budżet to blisko 25 mld EUR.