Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Byliśmy na globalnym zjeździe Polonii

Jak budować wizerunek Polski na arenie międzynarodowej? Czy innowacje mogą być polskim produktem eksportowym? Na takie pytania odpowiadali nasi ministrowie podczas Kongresu 60 milionów, czyli globalnego zjazdu Polonii.

Kongres odbywa się 30 i 31 sierpnia w podrzeszowskiej Jasionce. Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński i wiceminister Adam Hamryszczak uczestniczyli w pierwszym dniu kongresu.

Minister Jerzy Kwieciński przemawia do mikrofonu na tle baneru Kongres 60 mln
Fot. B. Kosiński/MIiR

Minister Kwieciński wziął udział w dyskusji o budowaniu wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Zwrócił uwagę, że coś tak nieuchwytnego jak wizerunek ma realną wartość i przekłada się na pieniądze dla gospodarki.

"Polska potrzebuje dobrych ambasadorów za granicą. Na poziomie rządu mamy pełnomocnika ds. dialogu międzynarodowego, którym została Pani Anna Maria Anders, ale potrzebujemy też Was, Polonii, bo to Wy jesteście forpocztą naszych kontaktów zagranicą" – mówił minister Kwieciński zwracając się do przedstawicieli Polonii. 

Szef resortu inwestycji i rozwoju zwrócił uwagę także na to, jak na podstawie dostępnych zasobów możemy budować dobry wizerunek Polski.

"Po pierwsze potrzebujemy synergii działań różnych instytucji – Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Fundacji Narodowej. Po drugie, nasze zagraniczne biura handlowe muszą jeszcze ściślej współpracować z organizacjami i biznesem polonijnym. Po trzecie, naszym kapitałem jest też kilkanaście programów współpracy transgranicznej i pomocowych, które realizujemy w Gruzji, Mołdawii i Ukrainie. Tak jak współpracujemy z naszymi partnerami w tych programach przekłada się na nasz wizerunek- zauważył Kwieciński.

Podczas debaty „Polska innowacja jako produkt eksportowy - działania rządu wspierające Polaków” wiceminister Adam Hamryszczak przybliżył działania Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na rzecz innowacyjności. Przypomniał, że najważniejszymi programami wspierającymi badania naukowe oraz innowacje są programy operacyjne: Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Polska Wschodnia (POPW).

Wiceminister Adam Hamryszczak wśród uczestników debaty podczas Kongresu 60 mln
Fot. G2A Arena

"Założeniem POIR jest wsparcie projektów „od pomysłu do rynku”, czyli całego procesu powstawania innowacji" - tłumaczył Hamryszczak.

Odnosząc się do celów rządu w obszarze innowacyjności, wiceminister wskazał, że intencją podejmowanych działań jest zmiana myślenia o innowacjach.

"Dążymy do odchodzenia od absorpcji gotowych technologii na rzecz opracowywania własnych rozwiązań i budowania na nich przewagi konkurencyjnej" - wyjaśniał wiceminister Hamryszczak.

Podając przykłady sukcesów międzynarodowych innowacyjnych firm, osiągniętych m.in. dzięki uzyskaniu wsparcia publicznego, Hamryszczak wymienił m.in. CREODIAS - platformę gwarantującą natychmiastowy, prosty i wygodny dostęp do danych z europejskich satelitów programu Copernicus. Według wiceministra na uwagę zasługuje również m.in. BRASTER S.A. - innowacyjna spółka technologiczna w obszarze telemedycyny, czy StethoMe, która stworzyła pierwszy na świecie, elektroniczny, bezprzewodowy stetoskop współpracujący ze smartfonem, z wbudowanym inteligentnym systemem analizy dźwięków. 

Odnośnie do barier we wdrażaniu polskich innowacji poza granicami kraju, Hamryszczak wskazał, że mamy wiele świetnej jakości i innowacyjnych towarów, które mogą być eksportowane, ale potrzebują one lepszej promocji.

"Barierą w rozwoju przedsiębiorstw są zazwyczaj koszty zagranicznej ekspansji. Środki z POIR oraz POPW pomagają ją pokonać. Wsparcie w promocji polskich marek, oferowane przez rząd z funduszy unijnych, umożliwia wielu firmom działania, których do tej pory nie uwzględniały w swoich planach" - mówił Adam Hamryszczak

Podsumowując debatę, wiceminister podkreślał, że pierwsze lata realizacji programów operacyjnych pokazały, jak potężny i pozytywny potencjał rozwojowy drzemie w polskiej gospodarce oraz polskiej przedsiębiorczości.

"Jestem przekonany, że polscy przedsiębiorcy w najbliższym czasie jeszcze mocniej wezmą sobie do serca motto „Invest, scale up and go global”. Dzięki temu kapitał publiczny zostanie pomnożony, a przedsiębiorcy i instytucje publiczne wspólnie zrealizują ambitną wizję rozwojową polskiej gospodarki wyznaczoną w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" - spuentował wiceszef resortu Adam Hamryszczak.

  Więcej informacji o kongresie na stronie internetowej wydarzenia