Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 - lubuskie

Spotkanie odbędzie się w Nowej Soli, 21 stycznia o 10:30 w Regionalnym Centrum Technologii i Wiedzy Interior Sp. z o.o., Sala A1, ul. Inżynierska 8.
Rejestracja uczestników od 10:00.

Program konferencji (PDF 132 KB).

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja konsultacyjna Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 - Nowa Sól (województwo lubuskie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku z i w celu przesyłania treści, wymiany informacji oraz obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administratorem danych jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4 (www.miir.gov.pl/strony/kontakt/ministerstwo/). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): IOD@miir.gov.pl

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności (www.miir.gov.pl/polityka-prywatnosci-i-wykorzystania-plikow-cookies-w-serwisach-internetowych-ministerstwa-inwestycji-i-rozwoju/) i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

5+3=