Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Partnerstwo na rzecz dostępności

Partnerstwo na rzecz dostępności to zobowiązanie współpracy na rzecz realizacji założeń Programu Dostępność Plus. Chcemy, aby program był realizowany w szerokim partnerstwie z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami oraz seniorami. Stąd właśnie wynika idea wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest Partnerstwo na rzecz dostępności.

Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystego podpisania partnerstwa na rzecz dostępności

Fot. B.Kosiński/ MIiR

Sygnatariusze dokumentu będą kierować się ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążyć do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.  Lista sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności jest otwarta. Zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy i podpisania dokumentu.

Tekst Partnerstwa na rzecz dostępności

Świadomi znaczenia podstawowych praw i wolności człowieka, w poszanowaniu godności, potencjału i woli każdego, wskazujemy konieczność zapewnienia wszystkim obywatelom dostępności do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.

W celach Programu Dostępność Plus upatrujemy szans na samodzielne i niezależne funkcjonowanie wszystkich osób, w tym z niepełnosprawnościami, osób starszych i innych osób o szczególnych potrzebach, na równi z innymi obywatelami.

Poprawa dostępności to zadanie dla rządu, samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji publicznych i mediów. Apelujemy o współpracę do wszystkich środowisk. Uznajemy, że osiągnięcie ambitnych celów jest możliwe dzięki mobilizacji sił, wspólnemu działaniu, kreowaniu synergii, wzmocnionemu partnerstwu, opartym na dialogu i otwartości dla wszystkich zainteresowanych stron.

Dążąc wspólnie do wykorzystania szans na dokonanie zmian w kraju, regionie czy firmie, zwiększania wpływu na bardziej sprawiedliwy i zrównoważony rozwój naszego kraju, wyrażamy intencję współpracy w ramach niniejszego partnerstwa na rzecz realizacji celów programu Dostępność Plus.

Deklarujemy, że w ramach prowadzonych przez nas działań, będziemy kierować się ideą dostępności i równego traktowania.

Tekst Partnerstwa na rzecz dostępności (PDF 369 KB)

Lista sygnatariuszy

 1. Akademia Górniczo Hutnicza
 2. Fundacja Aktywizacja
 3. Fundacja Integracja
 4. Fundacja Katarynka
 5. Fundacja Widzialni
 6. Grupa ON Inclusion 14-20
 7. Kler
 8. Izba Architektów RP
 9. Łódzka Kolej Aglomeracyjna
 10. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz
 11. Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 12. Pirs Creative Lab
 13. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 14. Polskie Linie Kolejowe S.A.
 15. Polskie Koleje Państwowe S.A.
 16. Poczta Polska S.A.
 17. Politechnika Gdańska
 18. Polska Rada Centrów Handlowych
 19. Polski Związek Głuchych
 20. Polski Związek Niewidomych
 21. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
 22. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego
 23. T-Mobile Polska S.A.
 24. Towarzystwo Urbanistów Polskich
 25. Urząd Miasta Gdynia
 26. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 27. Urząd Miasta Brzeziny
 28. Urząd Miasta Konin
 29. Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie
 30. Związek Banków Polskich
 31. Fundacja Szansa dla Niewidomych
 32. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
 33. Altix Sp. z o. o.
 34. Eneris Ochrona Środowiska
 35. Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
 36. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
 37. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 38. Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
 39. Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa
 40. Praca bez barier
 41. Laboratorium Architektury 60+
 42. Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 43. Fundacja Uniwersytet Dzieci
 44. Orange Polska
 45. Polskie Towarzystwo Informatyczne
 46. Instytut Transportu Samochodowego
 47. Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów
 48. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
 49. Grupa CDVI
 50. Polski Komitet Paraolimpijski
 51. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 52. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
 53. Go4energy
 54. Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego
 55. Nadzieja Rodzinie
 56. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
 57. Learnetic S.A.
 58. Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych
 59. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 60. AUTOMICRO sp. z o. o.
 61. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Energetyka”
 62. Partner CEBRON Sp. z o.o.
 63. Fundacja Instytut Studiów Wschodnich
 64. Fundacja Sądecka
 65. GUIDOSIMPLEX
 66. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 67. Ośrodek Szkolenia Kierowców ELITE
 68. Fundacja „Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych”
 69. Fundacja „Mimo wieku”
 70. Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Samorząd Nieruchomości FSM
 71. Park Narodowy Gór Stołowych
 72. Krajowa Rada Spółdzielcza
 73. Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”
 74. Bielskie Stowarzyszenie Doradców Zawodowych i Personalnych "AKTYWNI"
 75. Kogifi
 76. Carrefour Polska
 77. Follak Sp. z o.o.
 78. Opolgraf
 79. Urząd Miasta Katowice
 80. Gmina Dzierzgoń
 81. Urząd Miasta Mikołów
 82. Fundacja Vis Major
 83. Fundacja Pies Przewodnik
 84. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 85. Utilitia Sp. z o.o.

Lista sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności (PDF 225 KB)

Przystąp do Partnerstwa na rzecz Dostępności!

Jeśli chcesz wziąć udział w uroczystym podpisaniu partnerstwa, wyślij zgłoszenie na adres: dostepnosc.plus@miir.gov.pl wraz z informacją o osobie upoważnionej do reprezentowania Twojej organizacji. Wszystkie pytania i wątpliwości możesz kierować pod wyżej wskazany adres.