Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Działania w Programie Dostępność Plus są realizowane za pośrednictwem konkursów i projektów przeprowadzanych w poszczególnych Krajowych Programach Operacyjnych w ramach Funduszy Europejskich. 

Konkursy

Konkurs na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności

O konkursie

Celem konkursu jest wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

Planowane jest utworzenie 3 ogólnopolskich tzw. inkubatorów innowacji społecznych. Do zakresu obowiązków inkubatora będzie należało poszukiwanie najciekawszych inicjatyw, udzielenie niezbędnej pomocy, aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania, a na końcu wdrożenie do praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej.

Termin rozpoczęcia naboru

Wnioski można składać od 26 listopada 2018 roku.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Sprawdź szczegóły konkursu

 

Przestrzeń przyjaznej szkoły

O konkursie

Konkurs to pilotaż działania 9. 200 szkół bez barier Programu Dostępność Plus. 50 szkół otrzyma fundusze na przystosowanie się do wymogów dostępności na przykład: przeprowadzenie audytu dostępności w szkole, opracowanie indywidualnego planu poprawy dostępności oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie dostępności dla pracowników szkoły. Jednym z efektów konkursu będzie również opracowanie Modelu Dostępnej Szkoły.

Termin rozpoczęcia naboru

Wnioski można składać od 13 listopada 2018 roku.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Sprawdź szczegóły konkursu

 

Dostępna uczelnia

O konkursie

Dostępna uczelnia to konkurs, w którym 50 uczelni otrzyma wsparcie na usuwanie barier i pomoc studentom z niepełnosprawnościami. Działania w konkursie nie obejmują tylko inwestycji w przebudowę infrastruktury uczelni (windy, podjazdy, oznaczenia), ale również  zakup i wyposażenie sal dydaktycznych w specjalistyczny sprzęt, oprogramowanie i pomoce dydaktyczne. 

Planowany termin rozpoczęcia naboru

IV kwartał 2018 r.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

 

Projekty pozakonkursowe

aPSYstent

O projekcie

aPSYstent to projekt, który będzie realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dla osób niewidzących właściwie wyszkolony pies przewodnik jest cenniejszy niż tysiąc oznaczeń i udogodnień. W Polsce przygotowanych psów przewodników jest jednak bardzo mało między innymi dlatego że brakuje profesjonalnej kary trenerskiej. W projekcie przygotujemy trenerów, wypracujemy standardy tresury oraz stworzymy propozycje ram prawnych dla finansowania szkolenia i utrzymania psów w przyszłości.

Planowany termin rozpoczęcia projektu

I kwartał 2019 r.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

 

KOMON - Krajowy Ośrodek Mobilności Osób z Niepełnosprawnościami

O projekcie

Prawo jazdy i dostosowany samochód dla osoby z niepełnosprawnością to "okno na świat" pracy, rozrywki czy kultury. Przy znacznej liczbie niepełnosprawności prowadzenie pojazdu jest możliwe - wymaga jednak specjalistycznych badan lekarskich, szkoły nauki jazdy wyposażonej w odpowiednio przygotowane samochody i instruktorów i wreszcie takich samych warunków w miejscu egzaminowana. W projekcie stworzymy miejsce, w którym osoba z niepełnosprawnością znajdzie wszystkie powyższe warunki, ponadto będzie mogła dostosować swój samochód do własnych potrzeb funkcjonalnych.

Planowany termin rozpoczęcia projektu

I kwartał 2019 r.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój