Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Dostępność Plus

Cele programu Dostępność Plus: swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentrujemy się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu
i produktów do wymagań wszystkich obywateli. Program jest koordynowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

                                                                               dostepnosc_

Program Dostępność Plus - najważniejsze fakty

Program Dostępność Plus jest:

 • dla wszystkich, w tym szczególnie dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami,
 • działaniem wspólnym, ponadsektorowym, wymaga wspólnego wysiłku,
 • zaplanowany na wiele lat, zmiany wymagają czasu, ale też zmieniające się społeczeństwo będzie tych zmian coraz bardziej potrzebować,
 • kompleksowy, dotyka bardzo wielu ważnych sfer życia obywateli.

Program Dostępność Plus:

 • to pierwsza próba całościowego ujęcia tematu dostępności w Polsce,
 • nie generuje nowych kosztów, udoskonala już zaplanowane inwestycje,
 • powstał przy znaczącym współudziale środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Program wspiera przestrzeń dostępną dla wszystkich. Dla nas oznacza to powstanie: 

 • około 1 000 miejsc i budynków użyteczności publicznej, w których zniesiono bariery architektoniczne i komunikacyjne,
 • co najmniej 20% mieszkań wybudowanych w programie Mieszkanie Plus będzie dostępnych dla osób o szczególnych potrzebach,
 • stron internetowych wszystkich urzędów i instytucji dostępnych dla osób niewidomych i niesłyszących.

Możemy liczyć też na: 

 • likwidację barier i poprawę jakość już istniejącej przestrzeni publicznej w 100 gminach, zakup nowych autobusów i tramwajów, które będą dostępne dla osób o szczególnych potrzebach,
 • budowę nowych budynków publicznych, które  będą w pełni dostępne dla osób o szczególnych potrzebach,
 • systematyczna poprawę istniejącej infrastruktury i otoczenia (dworce, przystanki, parki, chodniki),
 • programy w TV dostępne dla osób niewidomych i niesłyszących (co najmniej połowa czasu antenowego telewizji publicznej).

Co wspieramy

8 obszarów: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja.

Architektura

Poprawa dostępności bloków, mieszkań, instytucji publicznych i otaczającej nas przestrzeni. Wszystkie nowe inwestycje budowlane będą spełniać warunki dostępności. Będą projektowane tak, aby każdy mógł z łatwością z nich korzystać. Dla istniejących budynków, pojawią się nowe możliwości ich modernizacji (na przykład montaż barierek, podjazdów, dźwigów, lekko otwierających się drzwi czy automatycznego oświetlenia). 

Transport

Wszystkie nowo zakupione autobusy, tramwaje i pociągi będą dostępne dla osób o szczególnych potrzebach. Działania dotyczą nie tylko pojazdów, ale również całej infrastruktury okołotransportowej. Planujemy sukcesywne modernizowanie dworców, przystanków, zajezdni, poczekalni, peronów i węzłów przesiadkowych.

Edukacja

Inwestycje, zakup wyposażenia i lepsza organizacja placówek oświatowych. Wyposażenie ich w sprzęt do nauczania np. niewidomych czy niesłyszących uczniów, lepsze oznaczenie pomieszczeń i korytarzy, kształcenie nauczycieli i przyszłych profesjonalistów. Przedszkola, szkoły i uczelnie staną się miejscami przyjaznymi wszystkim. Wiedza o dostępności pojawi się jako element programów nauczania w różnych zawodach np. architekt, urbanista czy programista.

Służba zdrowia

Poprawa dostępności architektonicznej przychodni oraz szpitali. Wyposażenie placówek w sprzęt ułatwiający komunikacje i poruszanie. W pierwszym nacisk położymy na ułatwienie kontaktu z osobą niesłyszącą  lub z zaburzeniami mowy. W drugim na swobodny dojazd do lekarza:  podjazdy, podnośniki i odpowiednie oznaczenia. Zmianie ulegną także procedury, aby uwzględniały różne potrzeby pacjentów. Dodatkowo pojawią się inwestycje w obszar telemedycyny.

Cyfryzacja

Wszystkie serwisy administracji rządowej staną się uniwersalnie dostępne. Zależy nam, by każdy obywatel mógł wybrać sposób załatwienia sprawy urzędowej. Uregulowana zostanie także kwestia obowiązku nadawców programów telewizyjnych. Chodzi o zapewnienie dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz obowiązku dystrybuowania dostępnych filmów.

Usługi

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości skorzystania z usług powszechnych (komunikacja, poczta, transport, zakupy) – także w wersji on-line. Zwiększenie dostępu do aktywnego wypoczynku, kontaktu z kulturą i kontaktów społecznych. Zadbamy o poprawę dostępności obiektów turystycznych, sportowych, terenów rekreacyjnych (plaże, parki, place zabaw), zabytków i miejsc kultury (teatry, kina, galerie).

Konkurencyjność przedsiębiorstw

Budowa zaplecza badawczego dla różnych gałęzi przemysłu. Zależy nam na poszukiwaniu najbardziej funkcjonalnych i ergonomicznych rozwiązań dla produktów i usług. Utworzenie 5 centrów testujących, w których firmy będą mogły przetestować pomysły na produkty oraz centrów prezentacji produktów dla potencjalnych nabywców, inwestorów i klientów. Wspierane będą także przedsiębiorstwa we wprowadzaniu na rynek nowych produktów.

Koordynacja

Zapewnienie ośrodka koordynującego, którego zadaniem będzie tworzenie polityki państwa i zarządzanie procesami w zakresie poprawy dostępności. Program zakłada przygotowanie odrębnej, horyzontalnej ustawy o dostępności. Jej celem będzie stworzenie podstaw prawnych dla efektywnego wdrażania dostępności. Niezależnie od zmian w prawie krajowym - niezbędna jest zmiana mentalności. By to zrobić konieczna jest szeroka edukacja społeczna podnosząca świadomość i kształcenie różnych grup zawodowych w praktycznym zastosowaniu uniwersalnego projektowania.

 

Program Dostępność Plus (PDF 1 MB)

Uchwała Rady Ministrów (PDF 349 KB) z dnia 17.07.2018 

Uchwała Rady Ministrów (DOCX 62 KB)

 

Raport z konsultacji społecznych programu Dostępność Plus 2018-2025  (DOCX 191 KB)

Program Dostępność Plus - projekt skierowany do konsultacji (PDF 857 KB)

Program Dostępność Plus - projekt przetłumaczony na język migowy

Obejrzyj film o Programie Dostępność Plus (wersja z napisami i audiodeskrypcją)

Partnerstwo na rzecz dostępności

Chcemy, aby Program Dostępność Plus był realizowany w szerokim partnerstwie z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami oraz seniorami. Stąd właśnie wynika idea wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest Partnerstwo na Rzecz Dostępności.

Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystego podpisania partnerstwa na rzecz dostępności
Fot. B.Kosiński/ MIiR

Uroczyste podpisanie Partnerstwa odbyło się 23 kwietnia 2018 r. w Centrum Nauki Kopernik. Relacja z wydarzenia

Partnerstwo na rzecz dostępności (PDF 369 KB)

Sygnatariusze dokumentu będą kierować się ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążyć do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.  Lista sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności jest otwarta. Zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy i podpisania dokumentu.

Lista sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności:

 1. Akademia Górniczo Hutnicza
 2. Fundacja Aktywizacja
 3. Fundacja Integracja
 4. Fundacja Katarynka
 5. Fundacja Widzialni
 6. Grupa ON Inclusion 14-20
 7. Kler
 8. Izba Architektów RP
 9. Łódzka Kolej Aglomeracyjna
 10. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz
 11. Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 12. Pirs Creative Lab
 13. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 14. Polskie Linie Kolejowe S.A.
 15. Polskie Koleje Państwowe S.A.
 16. Poczta Polska S.A.
 17. Politechnika Gdańska
 18. Polska Rada Centrów Handlowych
 19. Polski Związek Głuchych
 20. Polski Związek Niewidomych
 21. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
 22. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego
 23. T-Mobile Polska S.A.
 24. Towarzystwo Urbanistów Polskich
 25. Urząd Miasta Gdynia
 26. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 27. Urząd Miasta Brzeziny
 28. Urząd Miasta Konin
 29. Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie
 30. Związek Banków Polskich
 31. Fundacja Szansa dla Niewidomych
 32. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
 33. Altix Sp. z o. o.
 34. Eneris Ochrona Środowiska
 35. Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
 36. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
 37. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 38. Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
 39. Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa
 40. Praca bez barier
 41. Laboratorium Architektury 60+
 42. Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 43. Fundacja Uniwersytet Dzieci
 44. Orange Polska
 45. Polskie Towarzystwo Informatyczne
 46. Instytut Transportu Samochodowego
 47. Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów
 48. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
 49. Grupa CDVI
 50. Polski Komitet Paraolimpijski
 51. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 52. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
 53. Go4energy
 54. Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego
 55. Nadzieja Rodzinie
 56. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
 57. Learnetic S.A.
 58. Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych
 59. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 60. AUTOMICRO sp. z o. o.
 61. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Energetyka”
 62. Partner CEBRON Sp. z o.o.
 63. Fundacja Instytut Studiów Wschodnich
 64. Fundacja Sądecka
 65. GUIDOSIMPLEX
 66. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 67. Ośrodek Szkolenia Kierowców ELITE
 68. Fundacja „Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych”
 69. Fundacja „Mimo wieku”
 70. Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Samorząd Nieruchomości FSM
 71. Park Narodowy Gór Stołowych
 72. Krajowa Rada Spółdzielcza
 73. Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”
 74. Bielskie Stowarzyszenie Doradców Zawodowych i Personalnych "AKTYWNI"
 75. Kogifi
 76. Carrefour Polska
 77. Follak Sp. z o.o.
 78. Opolgraf
 79. Urząd Miasta Katowice
 80. Gmina Dzierzgoń
 81. Urząd Miasta Mikołów

Źródła finansowania Programu Dostępność Plus

Wartość inwestycji przyczyniających się do realizacji Programu wyniesie w perspektywie 2018-25 ok. 23 mld zł. Źródłami finansowania są fundusze europejskie, tzw. fundusze norweskie i EOG oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON).

Skala inwestycji jest duża, ale nie spowoduje istotnego obciążenia dla budżetu kraju czy samorządów gdyż Program został zaplanowany na kilka najbliższych lat. Impuls budżetowy z jakiego Polska korzysta w ramach europejskiej polityki spójności jest doskonałą okazją do zaprojektowania lepszego, bardziej przyjaznego otoczenia dla nas wszystkich.

Ciekawe publikacje

Zachęcamy również do odwiedzenia portali, poświęconych tematyce osób z niepełnosprawnością:

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Inwestycje dla wszystkich - wyniki audytu projektów architektonicznych, transportowych i informatycznych.